Skräddarsydda komponentleveranser

Skräddarsydda komponentleveranser

Vi har nära samarbete med montageföretag och andra kunder. Det möjliggör att vi kan erbjuda våra produkter och teknisk support till ett stort antal byggprojekt. Produkter till både nybyggnader samt till om- och tillbyggnader.

Tjänster i lösningen

Project-development

Projektutveckling

Genom nära samarbete med fastighetsutvecklare, konstruktörer och entreprenörer skapas mer kundvärde redan i det tidiga skedet i projektet.

Med kundens krav och förväntningar som utgångspunkt bidrar vår expertis inom projektering, tillverkning och montage till att skapa ett pålitligt underlag för planering och kostnadskalkylering samt vidare produktionsprojektering. Som medlem i projektgruppen redan i förstudie fasen kan vi ge en djup insikt i byggkonstruktionen och i kostnader för alternativa lösningar samt inverkan på fastighetens framtida drift.

Vi skapar förutsättningar att välja material och lösningar anpassade till en effektiv industriell byggprocess också med hänsyn till önskad hållbarhetsklassning.

design-support

Projektering

Våra mycket specialiserade konstruktörer med stor erfarenhet av såväl kommersiella byggnader som industri- och logistikbyggnader arbetar i ett nära samarbete med kunden, arkitekten och andra konsulter.

Med den senaste designmjukvaran optimeras konstruktionerna med hänsyn till fabrikstillverkning samt transport och montage på byggplatsen. Specialkompetens om produktionsprocesserna sparar både tid och kostnader samt säkerställer arbetssäkerheten i byggprojektet.

Läs mer om våra konstruktionverktyg

frame-and-envelope-optimization2

Tillverkning

Våra byggkomponenter produceras industriellt, anpassade till de specifika tekniska och lokala krav som gäller byggprojektet. Mått noggranna komponenter reducerar arbete på byggplatsen. Arbetet blir effektivt även i komplexa byggprojekt.

På våra fabriker arbetar mycket kunniga yrkesmänniskor som svetsare, montörer, målare mm. I tillägg har vi ett mycket strikt kvalitetssystem som säkerställer arbetssäkerhet, kvalitet och effektivitet i produktionen.

Läs mer om certifikat och intyg

Produkter i lösningen

Sandwichpaneler

Fasadbeklädnader

Bärande plåt

welded-girders

Svetsade balkar

Svetsade balkar, lådbalkar och I-profiler tillverkas för olika ändamål. Material och tvärsnitt optimeras för varje projekt. Tillverkning i automatiska svetslinjer ger säker och snabb leverans med hög kvalitet. Måttnoggranna balkar levereras med önskad ytbehandling direkt till byggplatsen.

Referenser

DB Schenker

”Det främsta målet var att minska energiförbrukningen. Med Ruukki® energipanelsystem minskar våra uppvärmningskostnader med 20 procent. På så vis uppnådde vi betydande kostnadsbesparingar och fick en energieffektivare byggnad.” Fastighetsdirektör Marco Furu, DB Schenker Finland

Kontakta oss