Optimerat tätt hus

Optimerat tätt hus

Vårt mest omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsägare och –utvecklare av envåningsbyggnader att redan i tidigt skede ta kontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader.

Byggnadens ytterbeklädnad och stomme projekteras för att uppfylla projektets specifika krav. Även energikostnaderna över hela livscykeln optimeras, inklusive VVS-system.

Tjänster i lösningen

Project-development

Projektutveckling

Genom samarbete i tidigt skede med fastighetsutvecklare, konstruktörer och entreprenörer skapar vi förutsättningar för att erbjuda mervärde till våra kunder.

Med kundens krav och förväntningar som utgångspunkt bidrar vår expertis inom projektering, tillverkning och montage till att skapa ett pålitligt underlag för planering och kostnadskalkylering samt vidare produktionsprojektering. Som medlem i projektgruppen redan i förstudie fasen kan vi ge en djup insikt i byggkonstruktionen och i kostnader för alternativa lösningar samt inverkan på fastighetens framtida drift.

Vi skapar förutsättningar att välja material och lösningar anpassade till en effektiv industriell byggprocess också med hänsyn till önskad hållbarhetsklassning.

Design

Projektering

Våra mycket specialiserade konstruktörer med stor erfarenhet av såväl kommersiella byggnader som industri- och logistikbyggnader arbetar i ett nära samarbete med kunden, arkitekten och andra konsulter.

Med den senaste designmjukvaran optimeras konstruktionerna med hänsyn till fabrikstillverkning samt transport och montage på byggplatsen. Specialkompetens om produktionsprocesserna sparar både tid och kostnader samt säkerställer arbetssäkerheten i byggprojektet.

BIM-main-picture

Building Information Modelling, (BIM)

För att styra och leda våra byggprojekt använder vi BIM genom hela processen från projektutvecklingsfasen vidare till produktion i fabrik och montering på byggplatsen. Virtuell modellering i 4D ger ett kostnadseffektivt och bra slutresultat med hög kvalitet. Vi kan följa upp färdigställandegraden av varje enskild komponent genom hela byggprocessen.

Informationen i datamodellen kan delas med arkitekter och andra projekterare och entreprenörer i projektgruppen för att samarbeta effektivt.

Avgörande kundfördelar med BIM

  • Förbättrad arbetssäkerhet tack vare simulerad montageordning
  • Snabb visualisering av designidéer och ändringar för att hitta den optimala lösningen
  • Omsorgsfull planering i förväg minimerar störningar och säkerställer smidigt arbete på byggplatsen
  • Transparent projektuppföljning och bättre kommunikation
  • Projektets framdrift kan följas i realtid
  • Projekt håller tidplan och budget
frame-and-envelope-optimization2

Tillverkning

Våra byggkomponenter produceras industriellt, anpassade till de specifika tekniska och lokala krav som gäller byggprojektet. Mått noggranna komponenter reducerar arbete på byggplatsen. Arbetet blir effektivt även i komplexa byggprojekt.

På våra fabriker arbetar mycket kunniga yrkesmänniskor som svetsare, montörer, målare mm. I tillägg har vi ett mycket strikt kvalitetssystem som säkerställer arbetssäkerhet, kvalitet och effektivitet i produktionen.

Läs mer om våra stomproduktionsanläggningar
Läs mer om certifikat och intyg

frame-and-envelope-optimization1

Montering

Våra kunniga projektledare, montageledare och montörer arbetar i nära samarbete med byggledningen. Med lång erfarenhet från de nordiska länderna samt Östeuropa utförs arbetet professionellt och i tid.

Vi fokuserar speciellt på att planera arbetet i förhand och utföra montaget med mycket säkra arbetsmetoder.

Byggtiden förkortas och byggkostnaden minskar med god planering och samordning.

För kunden minskar behovet för samordning och arbete på byggplatsen effektiseras särskilt i de projekt där vi i tillägg till stålkonstruktionerna även monterar och betong samt vägg och tak.

Roof-and-wall-installation

Montering av tak, vägg och betongelement

Som komplement till montering av stålstommen kan vi erbjuda montering av Ruukkis tak och vägglösningar samt montering av prefabricerade betongelement.

Produkter i lösningen

single-storey

Envåningsbyggnader

I byggnader där det krävs långa fria spännvidder är fackverkskonstruktionerna mycket kostnadseffektiva. Fackverskonstruktionen ger också en bra flexibilitet för rördragningar i taket då de enkelt passerar mellan diagonalerna i fackverket.

I våningsbyggnader använder Ruukki olika typer av fackverks- och ramverkslösningar i sina konstruktioner, ofta utförda med rörprofiler.

Läs mer här

Sandwichpaneler

Fasadbeklädnader

Bärande plåt

Referenser

En del av våra referenser återfinns nedan.

Kontakta oss