BREEAM-kriterier

BREEAM-kriterier

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är världens mest använda miljöklassningsmetod för byggnader.
 
BREEAM utvärderar byggnader utifrån sju olika kriterier och ger ett övergripande resultat: Godkänt, Bra, Mycket bra, Utmärkt eller Enastående. 

BREEAM-utvärderingskriterier

Välj ett utvärderingskriterium nedan och läs mer om poäng som är möjliga vid val av stålprodukter, tillämpliga Ruukki-produkter och referenser. Poängkriterier är baserade på BREEAM International 2016's version för nybyggnation.

BREEAM-kriterier för energi

ENE 01
Energieffektivitet
1-15 poäng

I miljöcertifieringssystemet BREEAM används en referensmodell för att verifiera energieffektiviteten i den föreslagna byggnaden. Den föreslagna lösningen jämförs med referensmodellen som formuleras utifrån nationella normer. Ruukki ger en lufttäthetsgaranti för konstruktionen och säkerställer även att den teoretiska lufttätheten uppnås i den färdiga byggnaden.
 
Dessutom genomför Ruukki en energiberäkning för den föreslagna byggnaden. En IDA-ICE 4.0-baserad energisimulator används vilket ger Ruukkis experter möjlighet att avgöra byggnadens energikonsumtion utifrån de faktiska konstruktioner som används. Eftersom energisimuleringen utförs i enlighet med BREEAM:s krav för energisimuleringar ger Ruukkis energisimulering en relativt god prognos för vilken BREEAM-klassning en byggnad kan erhålla när den certifieras. Energisimuleringen kan också användas, med vissa begränsningar, för att demonstrera att byggnadens energieffektivitet överensstämmer med kraven i BREEAM:s miljöcertifieringssystem.

BREEAM-kriterier för styrning

MAN 02
Livscykelkostnader och tjänstelivsplanering
1-4 poäng

Byggnadsskalets kostnadsanalys för livscykeln måste täcka kostnaderna för energipanelens produktion, användning och bortskaffning för en studieperiod av 25 eller 30 år och 60 år. Kostnaderna ska uttryckas både realt och diskonterat tillbaka till nuet.

Byggnation

 • Upphandlingskostnad
 • Transportkostnader
 • Byggkostnader


Underhåll

 • Årliga byggnadsinspektioner
 • Årliga underhållsprocedurer, till exempel ytrengöring
 • Underhålls- och reparationskostnader
 • Polyester och matt polyester var 15:e till 20:e år
 • Pural och PVDF: vart 20:e till 30:e år


Bortskaffning / Ersättning

 • Nedmonteringskostnader
 • Transportkostnader
 • Slutgiltiga bortskaffningskostnader
 • Ersättningskostnader

BREEAM-kriterier för hälsa och välbefinnande

HEA 01
Visuell komfort
1-6 poäng

Målsättning och krav 

Att ge byggnadens användare tillräcklig tillgång till dagsljus. 

Vårt bidrag

Släktskapet mellan stålkonstruktioner med högblanka fasader, och stålkonstruktionernas "lätthet" och långa spann gör det enkelt att uppfylla detta kriterium. 

Aktuella Ruukkiprodukter

Referensstandarder och riktlinjer

 • CIBSE Lighting Guide LG10.
 • CIBSE Lighting Guide LG1019.
 • EN12464 Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places.

BREEAM-kriterier för material

MAT 01
Livscykeleffekter
1-6 poäng

Ruukki tillhandahåller regelbundet LCA-data. Miljöpåverkningsdeklarationer, EPD, finns tillgängliga för Ruukki byggprodukter. EPD: er verifieras av tredje part och de uppfyller kraven för internationella standarder ISO 14025 och EN 15804.

Ruukkis sandwichelement består av två lager förlackerade stålplåtar med en inre isoleringskärna av mineralull eller polyisocyanurat (PIR).

Isoleringsmaterialen som används i Ruukkis sandwichelement har fått de högsta klassningarna A eller A+ i Green Guide Environmental Evaluation of Insulation Media. Övriga parametrar som används i beräkningarna listas i tabellen nedan.

 

Isoleringsmaterial Glasull Mineralull PIR
Ruukki’s produkt namn SPA 230 E LIFE SPA 230 E SP2E 120 PIR
U värde (W/m2K) 0.16 0.17 0.17
Tjocklek (mm) 230 230 120
Stålplåtens tjocklek (yttre/inre, mm) 0.6/0.5 0.6/0.5 0.5/0.5
Isoleringens vikt (kg/m3) 60 86 40

 

Isolering Mängd (kg/m3) Klassificering
Glasull 60
Glasull 48 A+
Glasull 80 A
Mineralull 86 A
PIR 40 A

 

MAT 03
Ansvarsfull materialanskaffning
1-4 poäng

Råmaterialet som används vid tillverkning av byggnadsdelar är varmvalsade stålspolar och -plåtar som tillverkas i SSAB Raahe och Hämeenlinna Steel Works i Finland, byggnadsdelar tillverkas sedan i Ruukkis olika anläggningar. Alla processer är certifierade enligt ISO 14001.
 
Stål som används i stommar produceras ibland i Raahe och bearbetas till stomkomponenter vid Ruukkis anläggningar. Båda processerna är ISO 14001-certifierade.

Mineralullen som används i Ruukkis life-paneler tillverkas av återvunnet glas och klassas därför som glasull i Green Guide-klassificeringen.

Isoleringsmaterialens producenter är ISO 14001-certifierade. 

BREEAM-kriterier för avfall

WST 01
Byggavfallshantering
1-4 poäng

Ruukki kan innan produktleverans ge information om emballaget som används. 

Ruukki erbjuder en uppsamlingsservice för avfall från sandwichelement på byggplatsen. För närvarande finns denna service endast att tillgå i Finland.