Miljöcertifikatsystem

Hur kan våra lösningar hjälpa våra kunder att uppnå höga klassificeringar?
Eftersom våra byggprodukter inte ensamma kan erhålla poäng erbjuder vi aktuell produktinformation och instruktioner om hur våra lösningar kan hjälpa våra kunder att uppnå höga klassificeringar.

LEED poäng

LEED uppmuntrar en helhetssyn över byggnaden för hållbarhet genom att identifiera prestandan inom nyckelområden. LEED-poäng kan erhållas i en 100-poängsskala, och kriterierna viktas för att avspegla deras potentiella miljöpåverkan.

BREEAM poäng

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är världens mest använda miljöklassningsmetod för byggnader.

Miljövarudeklaration

Våra miljövarudeklarationer visar de miljömässiga föredelarna med att använda Ruukki produkter.