Industribyggnader

Industribyggnader

Att leverera stomme tillsammans med tak och vägg, som en integrerad leverans, optimerar monteringsresurser, och erbjuder effektivitet och förbättrad säkerhet på plats. Med mer än 40 års branschprojekterfarenhet , kan vi garantera tillförlitligheten för både lokala och internationella kunder inom den tunga industrin.

Tjänster för industribyggnader

Projektering och stombyggnadsentreprenad

Ruukki erbjuder utmärkt produktutveckling och optimal projektering i utvecklings- och implementationsfaserna. Vi kan också erbjuda resurser och expertis för projektstyrning.

Optimerade tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Relaterade produkter

Svetsade balkar

Sandwichpaneler

Fasadbeklädnad

Kontakta oss