Flervåningsbyggnader

Flervåningsbyggnader

Användning av prefabricerade stomkomponenter ger avsevärda fördelar i fråga om tempo och styrning på byggplatsen. I flervåningsbyggnader offererar Ruukki vanligtvis samverkanspelare och svetsade WQ- och UWQ-balkar. Detta system ger fastigheten en effektiv utrymmesanvändning och flexibel funktionalitet tack vare långa spännvidder och slimmade våningsplan.

Tjänster för flervåningsbyggnader

Stomentreprenader med projektering

Ruukki erbjuder utmärkt produktutveckling och optimal projektering i utvecklings- och implementationsfaserna. Vi kan också erbjuda resurser och expertis för projektstyrning.

Stomlösningar utifrån kundens egen projektering/design

I projektorganisationer med stor konstruktionkapacitet kan vår omfattande installationsexpertis och kapacitet för komponentproduktion inom stålstommar utnyttjas tillsammas med kundens egna konstruktionsritningar.

Relaterade produkter

WQ-balkar

WQ-balkens syfte är att effectivisera monteringstiden av flervåningsbyggnader. WQ-balksystem kan användas i alla slags flervåningsbyggnader såsom t.ex. kontor, sjukhus, hotell och bostadshus.

CWQ-balkar

I likhet med WQ-balken är CWQ-samverkansbalkens syfte att effektivisera monterinstiden av flervåningsbyggnader. CWQ-balken består av en traditionell WQ-lådbalk kombinerat med dubbar. De bildar samverkansbalkens struktur tillsammans med formar med tubulär kärna och golvavjämning. System med CWQ-samverkansbalkar kan användas i alla slags flervåningsbyggnader såsom kontor, sjukhus, hotell och bostadshus.

Samverkanspelare

Våra samverkanspelare består av en kallformad hålprofil med bur av armeringsstål placerad invändigt. Pelaren fylls med betong på plats. Kombinationen av stål och betong ger en högre bärförmåga i normal funktion och vid bränder. Monteringen på plats är snabb och pelarens yta är jämn och färdig för slutlig beläggning.

Samverkanspelare är konstruerade i enlighet med EN-1994-1-1 eller lokala förordningar.

Svetsade balkar

Svetsade balkar kan konstrueras och optimeras för olika tillämpningar. Svetsade balkar och reglar utformas och optimeras för varje projekt i syfte att erhålla bästa möjliga lösning. Svetsade balkar fabriceras vanligtvis till I-balk eller lådbalk. Med våra automatiska svetslinjer och avancerade produktionsmetoder säkerställs snabba och pålitliga leveranser av hög kvalitet. Vi fabricerar och färdigställer varje balk, färdig för installation i enlighet med kundens krav. Vi tar hand om transporten av balkarna till byggplatsen och lovar att leverera produkten till rätt plats i rätt tid.

Kontakta oss