Flervåningsbyggnader

Flervåningsbyggnader

Projektspecifikt konstruerade fackverk av stål utgör en kostnads- och materialeffektiv lösning, särskilt för byggnader med långa spann. Fackverken förenklar olika typer av installationer, eftersom t.ex. rör och kablar enkelt kan dras igenom konstruktionen. Ruukkis envåningsstommar drar nytta av olika pelar- och portallösningar, vanligtvis i kombination med hålprofilsfackverk.

Tjänster för ​flervåningsbyggnader

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Stomentreprenader med projektering

Ruukki erbjuder utmärkt produktutveckling och optimal projektering i utvecklings- och implementationsfaserna. Vi kan också erbjuda resurser och expertis för projektstyrning.

Relaterade produkter

Fackverk

Vårt breda sortiment av fackverk är lämpligt för olika användningsområden, med huvudsakligen för att bära upp tak. Storleken och formen på ett fackverk varierar beroende på kraven ifråga om geometri och belastning. Fackverk konstrueras i vanliga fall av hålprofiler, men vid behov kan andra profiler användas. Fackverk kan installeras på vilken slags pelare som helst.

Samverkanspelare

Våra samverkanspelare består av en kallformad hålprofil med bur av armeringsstål placerad invändigt. Pelaren fylls med betong på plats. Kombinationen av stål och betong ger en högre bärförmåga i normal funktion och vid bränder. Monteringen på plats är snabb och pelarens yta är jämn och färdig för slutlig beläggning.

Samverkanspelare är konstruerade i enlighet med EN-1994-1-1 eller lokala förordningar.

Sandwichpaneler

Fasadbeklädnader

Bärande plåt

Kontakta oss