Brokonstruktioner

Brokonstruktioner

En hög prefabriceringsnivå av broelement medför besparingar i både byggnadstid och totala kostnader. Stålkonstruktioner i broar är särskilt fördelaktiga vid komplicerade markförhållanden, projekt med långa spann eller andra krävande tillämpningar.

Tjänster för brokonstruktioner

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våre kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Läs mer här

Relaterade produkter

Svetsade stödbalkar

Svetsade balkar kan konstrueras och optimeras för olika tillämpningar. Svetsade balkar och reglar utformas och optimeras för varje projekt i syfte att erhålla bästa möjliga lösning. Svetsade balkar fabriceras vanligtvis till I-balk eller lådbalk. Med våra automatiska svetslinjer och avancerade produktionsmetoder säkerställs snabba och pålitliga leveranser av hög kvalitet. Vi fabricerar och färdigställer varje balk, färdig för installation i enlighet med kundens krav. Vi tar hand om transporten av balkarna till byggplatsen och lovar att leverera produkten till rätt plats i rätt tid.

Kontakta oss