Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY för ytterväggar

Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY finns i tjocklek 150 - 230 mm.

Ruukkis nya miljöanpassade SPA E LIFE ENERGY-panel innehåller till stor del återvunnet material och är mycket lufttäta.

Panelen förbrukar mindre råvaror och energi och minskar koldioxisutsläppen både under tillverkning och byggnadens hela livslängd.

Tack vare SPA E LIFE ENERGY-panelens höga andelen återvunnet material och utomordentligt täthet, höjer du LEED- och BREEAM-poängen för din byggnad.

Jämfört med traditionella sandwichpaneler är andelen återvunnet material högt, vilket i tillverkningsprocessen innebär att:

 • upp till 85 % mindre icke-förnybara material används
 • upp till 40 % mindre energi används
 • upp till 45 % mindre koldioxidutsläpp bildas

Ett nytt tillval till SPA E LIFE ENERGY-panelen är Ruukki® energibeläggning som sänker panelernas yttemperatur och därmed minskar byggnadens behov av avkylningsenergi och panelernas värmerörelse. Beläggningen finns i kulörerna ENERGY RR23 och ENERGY RR41.

SPA E LIFE ENERGY-panelen är en optimal lösning för fasader där man vill ha ett hållbarhetsperspektiv och höga krav på energieffektivitet.

Panelens ovansida har ett Ruukki® Rain Protect-membran som förhindrar att isoleringen blir blöt under installationen (paneltjocklek 150–230 mm).

Användning:

 • Ytterväggar

Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Egenskaper
  Produktnamn
  Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY för ytterväggar
  Standard modulär bredd
  1200 mm
  Min. längd
  2000 mm
  Max. längd
  13500 mm
  Plåttjocklek utvändig
  0,60 mm
  Plåttjocklek invändig
  0,50 mm
  Lufttäthet n50 (1/h)
  q50 (m3/h, m2): 1.0 n50 (1/h): 0.3

  Egenskaper utifrån panelens tjocklek

  Tjocklek D (mm) 150 200 230
  Vikt (kg/m2) 19,5 22,2 24,2
  U-värde (W/m2K) 0,25 0,19 0,16
  Ljudisolering Rw (dB) 29 29 29
  Brandskyddsklass A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0
  Brandmotstånd för vägg & max spännvid horisontell / vertikal montering (m):
  EI 30 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  EI 30 (rostfritt stål) 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  EI 60 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  EI 60 (stainless steel) 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  Alla egenskaper är deklarerade enligt EN 14509 och relaterade standarder
  Beläggningar och kulörer

  Material

  FasadbeklädnadBeläggningKorrosionsklasserUV-motstånd Kulörer
  Utvändiga sidorEnergyC3Ruv4  RR23, RR41
  Utvändiga sidorHIARC MAXC4Ruv4  RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45
  Utvändiga sidorHIARCC3Ruv4  RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45
  Utvändiga sidorHIARC mattC3Ruv4  RR33, RR40, RR41
  Utvändiga sidorPolyesterC3Ruv2-3  RR20, RR21, RR23, RR946
  Invändiga sidorPolyesterC3RR20
  Invändiga sidor Foodsafe-laminat *C4Vit
  Invändiga sidor Rostfritt stålC4-
   
  *) alternativ beläggningar

  UV-motståndet beskriver hur väl beläggningen behåller den ursprungliga färgen och glansen i enlighet med EN10169. Ju högre klass desto bättre motstånd.

  Korrosivitetsklasserna beskriver klimatförhållandena utomhus i enlighet med EN12944. Ju högre klass desto mer korrosiv miljö.

  Läs mer om UV-motstånd och korrosivitetsklasser
   
   

  Ytskiktsmönster

  Konstruktionsverktyg
  För att göra både arkitektur- och konstruktionsarbetet lättare med exakt produktinformation i 3D-form, erbjuder Ruukki ett urval av CAD- / BIM-objekt och programverktyg som kan laddas ner från portalen Software Toolbox.

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

   
  Programverktyget TrayPan som hjälper dig välja den bästa paneltypen

  Det användarvänliga TrayPan-programmet tar hänsyn till lasten, temperaturen, spännvidden, U-värdet, brandskyddet och akustiken.
  TrayPan omfattar två användargränssnitt:
   - Optimeringsverktyg för snabbt och lätt förval
   - Konstruktionsversion för detaljerade beräkningar

  Hämta TrayPan

  Detaljritningar (.dwg)

  Detaljritningar (.pdf)

  Spännviddstabeller för dimensionering av panelen mot laster

  Ljudisolering

  Tillbehör
  Tillbehör för sandwichpaneler inkluderar t.ex. beslag, fästdon och tätband.

  Dessa tillbehör garanterar en snabb montering, pålitlig infästning, fogtäthet och möjlighet att utforma väggarna estetiskt.
  Instruktioner

  Monteringsinstruktioner

  Detta dokument innehåller information om:

  • Förpackning
  • Transport och lossning
  • Förvaring
  • Montering

  Underhållsinstruktioner

  Dokument med underhållsinstruktioner innehåller information om:

  • Rengöring
  • Målning

  Produktbeskrivning

  Produktbeskrivningen innehåller information om:

  • Paneluppbyggnad
  • Konstruktiv dimensionering
  • Paketering av paneler
  • Fönster & hörnpaneler
  • Panelinfästning

  RUUKKI FORMA DESIGN INSTRUCTIONS

  Ruukki Forma design instructions explain how to design façade cladding systems on top of Ruukki sandwich panels.
  Certifikat och intyg

  Prestandadeklaration

  Miljövarudeklaration