Sandwich panel SPA E life för ytterväggar

Sandwichpanel SPA E LIFE finns i tjocklek 150 - 230 mm.

Med en exceptionellt hög halt av återvunnet material minimerar denna hållbara Sandwichpanel användningen av råvaror och energi samt minskar koldioxidutsläppen under byggtiden. Vår LIFE-panel kan återanvändas och återvinnas till fullo. Den är en idealisk lösning för fasader med höga krav på hållbarhet. 

Med hjälp av Ruukkis lösningar får du mer krediter i LEED- och BREEAM-certifieringssystem. Denna paneltyp är inbrottsskyddad enligt SSF 1047, klass 2 (se certifikat & godkännanden).

Denna panels fyllning består av obrännbar, miljövänlig och mjuk mineralull med lågt U-värde, vilket ger mycket god värmeisolering. En välslipad kärna ger bättre lufttäthet och hög ljudisolering.

Panelens ovansida har ett Ruukki® Rain Protect-membran som förhindrar att isoleringen blir blöt under installationen (paneltjocklek 150–230 mm).

Användning:

 • Ytterväggar

Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Egenskaper
  Produktnamn
  Sandwich panel SPA E life för ytterväggar
  Standard modulär bredd
  1200 mm
  Min. längd
  2200 mm
  Max. längd
  13500 mm
  Plåttjocklek utvändig
  0,60 mm
  Plåttjocklek invändig
  0,50 mm

  Egenskaper utifrån panelens tjocklek

  Tjocklek D (mm) 150 200 230
  Vikt (kg/m2) 19,5 22,2 24,2
  U-värde (W/m2K) 0,25 0,19 0,16
  Ljudisolering Rw (dB) 29 29 29
  Brandskyddsklass A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0
  Brandmotstånd för vägg & max spännvid horisontell / vertikal montering (m):
  EI 30 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  EI 30 (rostfritt stål) 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  EI 60 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  EI 60 (stainless steel) 7.5 / - 7.5 / - 7.5 / -
  Alla egenskaper är deklarerade enligt EN 14509 och relaterade standarder
  Beläggningar och kulörer

  Material

  FasadbeklädnadBeläggningKorrosionsklasserUV-motstånd Kulörer
  Utvändiga sidorHIARC MAXC4Ruv4  RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45
  Utvändiga sidorHIARCC3Ruv4  RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45
  Utvändiga sidorHIARC mattC3Ruv4  RR33, RR40, RR41
  Utvändiga sidorPolyesterC3Ruv2-3 RR20, RR21, RR23, RR946
  Invändiga sidorPolyesterC3RR20
  Invändiga sidorFoodsafe-laminat *C4Vit
  Invändiga sidorRostfritt stål *C4-
   
  *) alternativ beläggningar

  UV-motståndet beskriver hur väl beläggningen behåller den ursprungliga färgen och glansen i enlighet med EN10169. Ju högre klass desto bättre motstånd.

  Korrosivitetsklasserna beskriver klimatförhållandena utomhus i enlighet med EN12944. Ju högre klass desto mer korrosiv miljö.

  Läs mer om UV-motstånd och korrosivitetsklasser
   
   

  Kulörer

  Ytskiktsmönster

  Konstruktionsverktyg
  För att göra både arkitektur- och konstruktionsarbetet lättare med exakt produktinformation i 3D-form, erbjuder Ruukki ett urval av CAD- / BIM-objekt och programverktyg som kan laddas ner från portalen Software Toolbox.

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

   
  Programverktyget TrayPan som hjälper dig välja den bästa paneltypen

  Det användarvänliga TrayPan-programmet tar hänsyn till lasten, temperaturen, spännvidden, U-värdet, brandskyddet och akustiken.
  TrayPan omfattar två användargränssnitt:
   - Optimeringsverktyg för snabbt och lätt förval
   - Konstruktionsversion för detaljerade beräkningar

  Hämta TrayPan

  Detaljritningar (.dwg)

  Detaljritningar (.pdf)

  Spännviddstabeller för dimensionering av panelen mot laster

  Ljudisolering

  Tillbehör
  Tillbehör för sandwichpaneler inkluderar t.ex. beslag, fästdon och tätband.

  Dessa tillbehör garanterar en snabb montering, pålitlig infästning, fogtäthet och möjlighet att utforma väggarna estetiskt.
  Instruktioner

  Monteringsinstruktioner

  Detta dokument innehåller information om:

  • Förpackning
  • Transport och lossning
  • Förvaring
  • Montering

  Underhållsinstruktioner

  Dokument med underhållsinstruktioner innehåller information om:

  • Rengöring
  • Målning

  Produktbeskrivning

  Produktbeskrivningen innehåller information om:

  • Paneluppbyggnad
  • Konstruktiv dimensionering
  • Paketering av paneler
  • Fönster & hörnpaneler
  • Panelinfästning

  RUUKKI FORMA DESIGN INSTRUCTIONS

  Ruukki Forma design instructions explain how to design façade cladding systems on top of Ruukki sandwich panels.
  Certifikat och intyg

  Prestandadeklaration

  Miljövarudeklaration