Life-paneler för hög hållbarhet

Ruukki® life-paneler är våra mest hållbara sandwichpaneler. Dessa högkvalitativa sandwichpaneler är ett verkligt exempel på hållbar utveckling, och har utvecklats med optimering av alla faktorer från råvaror till produktlogistik och återvinning.

  • Andelen återvunnet material i life-panelen är över 80 %
  • Upp till 20 % lägre GWP (Global Warming Potential) jämfört med traditionella sandwichelement med kärna av mineralull
  • Återanvändningsbara och 100% återvinningsbara

Med Ruukki life-panel kan du få högre LEED- och BREEAM-poäng för din fastighet. Finns också i en mycket energieffektiv energipanelsversion. 

REGNSKYDD

Ruukki® Rain Protect finns på ovansidan av alla Ruukkis utvändiga väggpaneler. Tack vare den här lösningen krävs inte något extra skydd under installationen, vilket är en stor lättnad för dem som är ansvariga.

Läs mer om Ruukkis regnskyddslösning.

Våra tjänster för sandwichpaneler

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våra kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Vårt life-panel sortiment

Sandwich panel SPA E life för ytterväggar

Sandwichpanel SPA E LIFE finns i tjocklek 150 - 230 mm.

Med en exceptionellt hög halt av återvunnet material minimerar denna hållbara Sandwichpanel användningen av råvaror och energi samt minskar koldioxidutsläppen under byggtiden. Vår LIFE-panel kan återanvändas och återvinnas till fullo. Den är en idealisk lösning för fasader med höga krav på hållbarhet. 

Med hjälp av Ruukkis lösningar får du mer krediter i LEED- och BREEAM-certifieringssystem. Denna paneltyp är inbrottsskyddad enligt SSF 1047, klass 2 (se certifikat & godkännanden).

Denna panels fyllning består av obrännbar, miljövänlig och mjuk mineralull med lågt U-värde, vilket ger mycket god värmeisolering. En välslipad kärna ger bättre lufttäthet och hög ljudisolering.

Panelens ovansida har ett Ruukki® Rain Protect-membran som förhindrar att isoleringen blir blöt under installationen (paneltjocklek 150–230 mm).

Användning:

  • Ytterväggar

Kontakta oss

Relaterade länkar

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation.

Cetifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.