Life-paneler för hög hållbarhet

Ruukki® life-paneler är våra mest hållbara sandwichpaneler. Dessa högkvalitativa sandwichpaneler är ett verkligt exempel på hållbar utveckling, och har utvecklats med optimering av alla faktorer från råvaror till produktlogistik och återvinning.

  • Andelen återvunnet material i life-panelen är över 80 %
  • Upp till 20 % lägre GWP (Global Warming Potential) jämfört med traditionella sandwichelement med kärna av mineralull
  • Återanvändningsbara och 100% återvinningsbara

Med Ruukki life-panel kan du få högre LEED- och BREEAM-poäng för din fastighet. Finns också i en mycket energieffektiv energipanelsversion. 

REGNSKYDD

Ruukki® Rain Protect finns på ovansidan av alla Ruukkis utvändiga väggpaneler. Tack vare den här lösningen krävs inte något extra skydd under installationen, vilket är en stor lättnad för dem som är ansvariga.

Läs mer om Ruukkis regnskyddslösning.

Våra tjänster för sandwichpaneler

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våra kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Vårt life-panel sortiment

KÄRNMATERIAL TJOCKLEK (mm) U-VÄRDE FÄSTMETOD BRANDMOTSTÅND BRANDSKYDDSKLASS

Sandwich panel SPA E life för ytterväggar

Mineralull 150 - 230 0.25 - 0.16 Standard EI 30 - 60 A2-s1, d0

Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY för ytterväggar

Mineralull 150 - 230 0.25 - 0.16 Standard EI30 - 60 A2-s1, d0

Kontakta oss

Relaterade länkar

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation.

Cetifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.