Energipaneler för hög energieffektivitet

Ruukki energipanelsystem kan sänka dina byggnaders uppvärmningskostnader med upp till 20 procent. Den mycket lufttäta skallösningen höjer din byggnads energiklassning och minskar koldioxidavtrycket tack vare minskat uppvärmingsbehov. Detta resulterar också ofta i förbättrade LEED & BREEAM-klassningar.

Med Ruukkis energipanelsystem skapas en komplett fasadlösning. Det består av följande delar:

  • Precisionsbyggda sandwichelement
  • Specialbyggkomponenter och tillbehör
  • Energisimuleringstjänster
  • Installation av godkänd installatör
  • Lufttäthetsgaranti

För mer information, kontakta oss.

REGNSKYDD

Ruukki® Rain Protect finns på ovansidan av alla Ruukkis utvändiga väggpaneler. Tack vare den här lösningen krävs inte något extra skydd under installationen, vilket är en stor lättnad för dem som är ansvariga.

Läs mer om Ruukkis regnskyddslösning.

Våra tjänster för sandwichpaneler

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våra kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Vårt energipanel sortiment

Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY för ytterväggar

Sandwichpanel SPA E LIFE ENERGY finns i tjocklek 150 - 230 mm.

Ruukkis nya miljöanpassade SPA E LIFE ENERGY-panel innehåller till stor del återvunnet material och är mycket lufttäta.

Panelen förbrukar mindre råvaror och energi och minskar koldioxisutsläppen både under tillverkning och byggnadens hela livslängd.

Tack vare SPA E LIFE ENERGY-panelens höga andelen återvunnet material och utomordentligt täthet, höjer du LEED- och BREEAM-poängen för din byggnad.

Jämfört med traditionella sandwichpaneler är andelen återvunnet material högt, vilket i tillverkningsprocessen innebär att:

  • upp till 85 % mindre icke-förnybara material används
  • upp till 40 % mindre energi används
  • upp till 45 % mindre koldioxidutsläpp bildas

Ett nytt tillval till SPA E LIFE ENERGY-panelen är Ruukki® energibeläggning som sänker panelernas yttemperatur och därmed minskar byggnadens behov av avkylningsenergi och panelernas värmerörelse. Beläggningen finns i kulörerna ENERGY RR23 och ENERGY RR41.

SPA E LIFE ENERGY-panelen är en optimal lösning för fasader där man vill ha ett hållbarhetsperspektiv och höga krav på energieffektivitet.

Panelens ovansida har ett Ruukki® Rain Protect-membran som förhindrar att isoleringen blir blöt under installationen (paneltjocklek 150–230 mm).

Användning:

  • Ytterväggar

Kontakta oss

Relaterade länkar

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation.

Cetifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.