Energipaneler för hög energieffektivitet

Ruukki energipanelsystem kan sänka dina byggnaders uppvärmningskostnader med upp till 20 procent. Den mycket lufttäta skallösningen höjer din byggnads energiklassning och minskar koldioxidavtrycket tack vare minskat uppvärmingsbehov. Detta resulterar också ofta i förbättrade LEED & BREEAM-klassningar.

Med Ruukkis energipanelsystem skapas en komplett fasadlösning. Det består av följande delar:

  • Precisionsbyggda sandwichelement
  • Specialbyggkomponenter och tillbehör
  • Energisimuleringstjänster
  • Installation av godkänd installatör
  • Lufttäthetsgaranti

För mer information, kontakta oss.

REGNSKYDD

Ruukki® Rain Protect finns på ovansidan av alla Ruukkis utvändiga väggpaneler. Tack vare den här lösningen krävs inte något extra skydd under installationen, vilket är en stor lättnad för dem som är ansvariga.

Läs mer om Ruukkis regnskyddslösning.

Våra tjänster för sandwichpaneler

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våra kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Vårt energipanel sortiment

Sandwichpanel SPA E ENERGY för ytterväggar

Sandwichpanel SPA E Energy finns i tjocklek 150 - 230 mm.

Garanterar utmärkt lufttäthet och energieffektivitet. Särskilda lösningar med strukturella detaljer och installationstjänster av kompetenta och certifierade entreprenörer minskar energikostnaderna för byggnaden och dess CO2-utsläpp med upp till 20 %. 

Med hjälp av Ruukkis lösningar får du mer krediter i LEED- och BREEAM-certifieringssystem.

Denna sandwichpanel erbjuder utmärkt brandmotstånd, med fyllning av obrännbar, miljövänlig och mjuk mineralull. En välslipad kärna ger bättre lufttäthet och oslagbar ljudisolering.  

Panelens ovansida har ett Ruukki® Rain Protect-membran som förhindrar att isoleringen blir blöt under installationen (paneltjocklek 150–230 mm).


Användning:

  • Ytterväggar

Kontakta oss

Relaterade länkar

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation.

Cetifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.