Övriga paneler för väggar, ytter- och innertak

Ruukkis övriga panelutbud är omfattande och erbjuder kostnadseffektiva lösningar för olika slags byggnader och tillämpningar. Alla våra produkter har hög kvalitet och är tillgängliga med korta leveranstider.

Övrigt panelutbud:

  • Paneler med standardinfästning för ytter- och innerväggar och innertak
  • Paneler med dold infästning för ytterväggar
  • Takpaneler

Alla våra paneltyper finns tillgängliga med olika isoleringsmaterial:

  • Mineralull med utmärkta brandegenskaper
  • X-PIR med goda brandegenskaper
  • E-PIR med medelbra brandegenskaper

Vi kan leverera våra paneler med alla tillbehör och installationsverktyg som krävs för en komplett installation. Vi erbjuder komplett teknik- och designsupport till våra kunder.

REGNSKYDD

Ruukki® Rain Protect finns på ovansidan av alla Ruukkis utvändiga väggpaneler. Tack vare den här lösningen krävs inte något extra skydd under installationen, vilket är en stor lättnad för dem som är ansvariga.

Läs mer om Ruukkis regnskyddslösning.

Våra tjänster för sandwichpaneler

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våra kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Vårt sortiment av övriga sandwichpaneler

KÄRNMATERIAL TJOCKLEK (mm) U-VÄRDE FÄSTMETOD BRANDMOTSTÅND BRANDSKYDDSKLASS

Sandwich panel SPA EE för ytterväggar

Mineralull 202 0.18 Standard EI30 - 180 A2-s1. d0

Sandwich panel SPA E life för ytterväggar

Mineralull 150 - 230 0.25 - 0.16 Standard EI 30 - 60 A2-s1, d0

Sandwich panel SPA E för ytterväggar

Mineralull 100 - 230 0.41 - 0.17 Standard EI30 - 180 A2-s1, d0

Sandwich panel SPA I för innerväggar

Mineralull 100 - 150 0.41 - 0.26 Standard EI30 - 180 A2-s1, d0

Sandwich panel SPA F för ytter- och innerväggar

Mineralull 100 - 230 0.45 - 0.19 Standard EI30 - 240 A2-s1,d0

Sandwich panel SPA S för ytterväggar och innertak

Mineralull 100 - 230 0.45 - 0.19 Standard EI30 - 240 A2-s1, d0

Sandwich panel SP2B X-PIR för ytter- och innerväggar och innertak

X-PIR 40 - 100 0.56 - 0.22 Standard EI15 - 30 B-s1,d0

Sandwich panel SP2E X-PIR för ytterväggar

X-PIR 120 - 200 0.18 - 0.11 Standard EI15 - 60 B-s1,d0

Sandwich panel SP2D X-PIR för ytterväggar

X-PIR 60 - 120 0.38 - 0.18 Dold EI15 B-s1,d0

Sandwich panel SP2C X-PIR för yttertak

X-PIR 80/40 - 210/170 0.50 - 0.13 Standard RE30 - 90 B-s2,d0

Sandwich panel SP2B E-PIR för ytter- och innerväggar och innertak

E-PIR 40 - 100 0.59 - 0.22 Standard EI15 B-s2, d0

Sandwich panel SP2E E-PIR för ytterväggar

E-PIR 120 - 200 0.18 - 0.11 Standard EI15 - 30 B-s2, d0

Sandwich panel SP2D E-PIR för ytterväggar

E-PIR 60 - 120 0.38 - 0.18 Dold EI15 B-s2, d0

Sandwich panel SP2C E-PIR för yttertak

E-PIR 80/40 - 210/170 0.50 - 0.13 Standard RE30 - 60 B-s2, d0

Kontakta oss

Relaterade länkar

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation.

Cetifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.