Sandwichpaneler

Ruukkis sandwichpaneler används till fasader, tak, mellanväggar och innertak. Typiska applikationer för sandwichpaneler är t.ex. industribyggnader, kommersiella byggnader, sporthallar och kraftverk. Elementen är även lämpliga för byggnader inom livsmedelsindustrin.

Ruukkis sandwichpaneler är kostnadseffektiva prefabricerade element som består av två lager förlackerade stålplåtar med en inre isoleringskärna. Isoleringsmaterialet i kärnan kan vara mineralull, resirkulerad mineralull eller PIR.

Förutom sandwichpaneler erbjuder Ruukki ett brett utbud av tillbehör och verktyg som behövs för montering. Vi erbjuder även ett omfattande urval av professionella tjänster och komplett teknisk support.

REGNSKYDD

Ruukki® Rain Protect finns på ovansidan av alla Ruukkis utvändiga väggpaneler. Tack vare den här lösningen krävs inte något extra skydd under installationen, vilket är en stor lättnad för dem som är ansvariga.

Läs mer om Ruukkis regnskyddslösning.

 

Vårt sandwichpanel sortiment

Energipaneler

Ruukki® energipaneler utgör ett omfattande fasadsystem som minskar din byggnads energikostnader genom enastående energieffektivitet.

Lifepaneler

Ruukki® life-paneler är våra mest hållbara sandwichelement. De har utvecklats med optimering av alla faktorer från råmaterial till återvinning och minimering av miljöpåverkan.

Paneler till kyllager

Våra panelsystem till kyllager är framtaget för att minimera driftkostnaden och anpassat till utrymme som kräver höga hygienkrav.

Övriga paneler

Om inte du har behov av energieffektiva lösningar finner du konstnadseffectiva produkter i vårt breda sortiment bas-paneler.

Våra tjänster för sandwichpaneler

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våra kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Right coating for the climate

UV-motstånd

Beläggningens motståndskraft mot naturlig UV-strålning (ultraviolett) definieras med UV-motståndsklasserna Ruv1–Ruv4 i enlighet med EN10169. UV-motståndet beskriver hur väl beläggningen behåller den ursprungliga färgen och glansen i utomhustillämpningar. Beläggningar i klassen Ruv1 har mycket svagt UV-motstånd och ska bara användas till inomhustillämpningar. Beläggningar i klassen Ruv4 har starkt UV-motstånd och rekommenderas därför för utomhusbruk.
 

Korrosivitet

Atmosfäriska gaser och elektrolyter reagerar med alla fasadmaterial. Hastigheten och omfattningen av dessa reaktioner beror på två faktorer: de atmosfäriska förhållandena (alltså, fukthalt, salthalt, svaveldioxidhalt etc) och materialet i fråga. Båda dessa varierar stort. Ur konstruktionhänseende har de atmosfäriska förhållandena delats in i klasser (C1–C5) utifrån hur aggressiva de är, i enlighet med EN 12944. Material- och beläggningsleverantörer kan utvärdera sina produkters lämplighet i varje klass för ett normalt tjänsteliv, men konstruktören måste ändå beakta byggnadsspecifika faktorer när det slutgiltiga beslutet gällande fasadmaterial fattas.


Korrosivitetsklass Utvändigt Invändigt
C1 - Uppvärmda byggnader med rena atmosfärer, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.
C2  Atmosfärer med liten mängd föroreningar. Huvudsakligen områden på landsbygden. Icke uppvärmda byggnader där kondensation kan uppstå, t.ex. lager, sporthallar.
C3  Stads- och industriatmosfär, måttlig svaveldioxidförorening. Kustområden med låg salthalt.  Produktionsrum med hög luftfuktighet och vissa luftföroreningar, till exempel livsmedelsberedningsföretag, tvättinrättningar, bryggerier, mejerier.
C4  Industriområden med måttlig salthalt.  Kemisk industri, badhus, varvsanläggningar vid kusten.
C5-I  Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Byggnader eller områden med mer eller mindre permanent kondensation och mycket luftföroreningar.
C5-M  Kust- och havsanläggningar med hög salthalt. Byggnader eller områden med permanent kondensation och mycket luftföroreningar.

Kontakta oss

Relaterade länkar

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation.

Cetifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.