Solcellspanel: Liberta Solar

Låt dig inspireras!

Upplev formen och dess detaljer på fasadytorna. Fyll din fasad med energi med Liberta™ Solar paneler. Visualisera material och färger i olika ljus och perspektiv med  Ruukkis Design Palette Visualizer .

Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Teknisk information
  Ruukki-Liberta-Solar-basic-drawing

  Teknisk lösning

  • Liberta Solar panelen är ett solelsystem som är helt integrerat i fasaden (byggnadsintegrerade solceller, BIPV) , och omvandlar direkt solens strålar till elektricitet. Systemet är inte beroende av värmen som alstras av solen utan endast av strålningen. Detta innebär att systemet producerar el även vid sådana förhållanden då direkt solstrålning saknas, d.v.s. om vädret är molnigt eller dimmigt.
  • Den producerade strömmen kan antingen användas för fastighetens egna behov eller matas ut i det allmänna elnätet.
  • Använda PV-moduler (solcellsmoduler) är baserade på CIGS (koppar, indium, gallium och selen) tunnfilmstekniken som är allt vanligare inom solcellsteknik.
  • Liberta Solar panelerna omvandlar direkt den alstrade strålningen till elektricitet. Elektriciteten samlas in via kablarna bakom väggen och leds sedan till växelriktaren som omvandlar elen till växelström (AC).
  • Inga synliga kablar, inga genomföringar i väggen (alla kablar placeras i utrymmet bakom panelerna)
  • Två alternativ för anslutning till elnätet:
   • Om inmatningstariff används, matas all energi till elnätet och kunden köper bara tillbaka den el som behövs i fastigheten.
   • Om inmatningstariff däremot inte är i bruk, används den producerade energin till att helt eller delvis täcka fastighetens elbehov.

   


  Produkt Liberta Solar panel
  A-dimension: 1198 mm (glasmodulbredd 1190 mm)
  B-dimension: 798 mm (glasmodulhöjd 790mm)
  Area  0.96 m2 
  Weight  < 25 kg / m2 
  Djup (C):
  39 mm
  Horisontell fog (Dh) 8 mm
  Vertikal fog (Dv): 8 mm
  Fästhål:
  Oval 5 x 10 mm
  Ventilationshål (i panelens nedre kant): Oval 5 x 15 mm
  Fästdon: Dolda
  Startprofil: Krävs

   

  Produktion av solel  
  Modulens märkeffekt: 140-145 Wp
  Min. Effekt per m2 : 146 Wp
  Nettoarea för 1 kWp: 7.1 m2

   

  Fallstudie: 
  Beräkningar med Liberta Solar i Finland, Helsinki området, integrerad i en fasad riktad mot söder

  per 1 m2 per 100 m2 per 400 m2
  Toppeffekt: 0,146 kWp 14,7 kWp 58,1 kWp
  Moduler: 1,04 pcs 105 pcs 415 pcs
  Inmatning till elnätet/a: 95 kWh 9973 kWh 39 270 kWh
  Minskat CO2-utsläpp/a: 83 kg 8794 kg 34 630 kg  Ruukki-liberta-solar-techical-solution
  Kulör och beläggning
  Kulörer och beläggningar 
  PV-modul i glas:  Nästan helt svart yta, närmaste RAL färg är Traffic black 9017
  Fästelement Svart tätning  
  Kassett (stål):   Kulör RR45 Metallic graphite, beläggning Hiarc, matt 

   

  Basmaterial för tillverkning Materialtjocklek
  PV-modul i glas (laminerat glas*) 7.3 mm
  Fästelement 7 mm
  Stålkassett med Hiarc-beläggning 1,2 mm (kassettens totaldjup 25 mm)


  * Laminerat glas är en typ av säkerhetsglas som håller ihop när det spricker. Vid skada på glaset hålls bitarna på plats av ett mellanlager in emellan sina två lager glas. Mellanlagret håller de två glas-skikten bundna även när de spruckit och dess höga hållfasthet förhindrar glaset från att splittras ti stora vassa skärvor.
  Konstruktionsverktyg
  Tillbehör
  Liberta Solar panelsystemet med tillhörande kassettreglar, beslag, fästdon och elkomponenter, ger en fulländad fasad och en lätt och snabb montering.
  Instruktioner
  Certifikat och intyg