Skräddarsydda fasader

På stora projekt som ligger utanför möjligheterna för våra standardprodukter, kan fasadlösningen utformas i samarbete för att möta behovet hos det specifika projektet. Våra tekniker arbetar då tillsammans med projektarkitekten för att säkerhetsställa arkitektonisk, teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Från tidig design till byggnadsanvändning.

Under årens lopp har vi konstruerat och producerat olika skräddarsydda fasadbeklädnader, så som krökta och triangulära fasadkassetter. Vänligen kontakta våra erfarna specialister för mer information.

KONTAKTA OSS

RELATERADE LÄNKAR

Material

Metallbaserade fasadmaterial skapar kraftfulla sortiment med stor estetisk bredd för användning som designelement. Ta del av vårt materialerbjudande.

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation. 

Certifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.