Fasadmaterial av plåt ger ett kraftfullt uttryck med ett brett estetiskt urval för arkitektonisk användning. De tekniska egenskaperna är mångsidiga därför kan våra lokala experter hjälpa arkitekter, entreprenörer och fastighetsutvecklare att identifiera bra lösningar som tillgodoser det enskilda projektets estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Material och färg kan vara en tänkbar startpunkt vid utformningen av fasader, men slutresultatet beror lika mycket på de produkter och ytskikt som används. Våra produkter och tjänster genomsyras av kvalitet och pålitlighet.  De spännande möjligheterna som Ruukkis produktsortiment erbjuder i olika material och ett oändligt antal kombinationer av färg, material, ytskikt och till och med bakgrundsljus förklaras på produktsidorna för fasadbeklädnad.

Vår noggrant utvalda materialportfölj består av

Färgbelagt

Färgbelagda metallfasadprodukter utgör ett slitstarkt sätt att använda färg med olika slags monotona ytskikt och färgkompositioner.

Rheinzink

Patinerad Rheinzink har en estetiskt tilltalande mjuk och matt yta som skapar ett naturligt uttryck. Patinan förändras mycket lite med tiden.

Aluminium

Med borstad designaluminium skapas en borstad, riktad lyster som kombineras med ett högglansigt lacklager.

Rostfritt stål

Rostfritt stål upprätthåller sin blanka yta och sitt utseende mycket bra och är lätt att underhålla.

Koppar, mässing, brons

Patinan som bildas på väggen i kombination med de olika förpatineringsalternativen ger dessa metaller levande, genuina ytskikt över väldigt långa tidsperioder.

Glas

Glas skapar en hållbar och högblank jämn yta för fasaden.

Mönstermålat aluminium

Det målade mönstret på plåten ger ytan liv när den betraktas på nära håll.

Cor-Ten

Cor-Ten är solitt stål med en naturlig, rustik patina som kontinuerligt åldras på ett unikt sätt.

Rätt material för ditt klimat

UV-motstånd

Beläggningens motståndskraft mot naturlig UV-strålning (ultraviolett) definieras med UV-motståndsklasserna Ruv1–Ruv4 i enlighet med EN10169. UV-motståndet beskriver hur väl beläggningen behåller den ursprungliga färgen och glansen i utomhustillämpningar. Beläggningar i klassen Ruv1 har mycket svagt UV-motstånd och ska bara användas till inomhustillämpningar. Beläggningar i klassen Ruv4 har starkt UV-motstånd och rekommenderas därför för utomhusbruk.
 

Korrosivitet

Atmosfäriska gaser och elektrolyter reagerar med alla fasadmaterial. Hastigheten och omfattningen av dessa reaktioner beror på två faktorer: de atmosfäriska förhållandena (alltså, fukthalt, salthalt, svaveldioxidhalt etc) och materialet i fråga. Båda dessa varierar stort. Ur konstruktionhänseende har de atmosfäriska förhållandena delats in i klasser (C1–C5) utifrån hur aggressiva de är, i enlighet med EN 12944. Material- och beläggningsleverantörer kan utvärdera sina produkters lämplighet i varje klass för ett normalt tjänsteliv, men konstruktören måste ändå beakta byggnadsspecifika faktorer när det slutgiltiga beslutet gällande fasadmaterial fattas. OBS! Blanda inte ihop C-klassificering med RC –klassificering (EN 10169), som endast är en klassificering för beläggning. Inte för atmosfärförhållanden.


Korrosivitetsklass Utvändigt Invändigt
C1 - Uppvärmda byggnader med rena atmosfärer, t.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.
C2  Atmosfärer med liten mängd föroreningar. Huvudsakligen områden på landsbygden. Icke uppvärmda byggnader där kondensation kan uppstå, t.ex. lager, sporthallar.
C3  Stads- och industriatmosfär, måttlig svaveldioxidförorening. Kustområden med låg salthalt.  Produktionsrum med hög luftfuktighet och vissa luftföroreningar, till exempel livsmedelsberedningsföretag, tvättinrättningar, bryggerier, mejerier.
C4  Industriområden med måttlig salthalt.  Kemisk industri, badhus, varvsanläggningar vid kusten.
C5-I  Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Byggnader eller områden med mer eller mindre permanent kondensation och mycket luftföroreningar.
C5-M  Kust- och havsanläggningar med hög salthalt. Byggnader eller områden med permanent kondensation och mycket luftföroreningar.

Kontakta oss