Fasadbeklädnad

Ange karaktären för din fasad

En unik fasad speglar din vision, personliga karaktär och energi. Ta hjälp av vårt designverktyg och ange karaktären för din fasad med Ruukki® Design Palette:

  • Former – använd Liberta™ fasadkassetter, fasadpaneler eller designprofiler för att uttrycka rytm och flöde.
  • Material – såsom stål, aluminium, Cor-Ten och glas som klarar tidens tand. Läs mer om vårt stora materialsortiment här.
  • Färger – hög kvalitet och omfattande utbud med kraftfulla uttryck. Se våra färgbelagda material här.

Ruukki till er tjänst

Vare sig du är byggherre, arkitekt, konsult eller entreprenör, finns Ruukki till hands för att inspirera, medverka, vägleda och ge dig stöd i ditt projekt.

  • Använd våra BIM-verktyg och designguider för att underlätta, utveckla idéer och visioner ett projekt.
  •  Hållbara produkter med en av markadens bästä garantier – garanterad kvalitet, tack vare kvalitetskontroll i alla steg, från råmaterialproduktion till slutprodukt och genom hela livscykeln. Våra produkter kan återanvändas eller återvinnas, som råmaterial för nyl produktion. 
  • Snabbt och enkelt montage – omsorgsfullt genomtänkta detaljer, tydliga anvisningar och produkter som passar perfekt när du monterar dem sparar tid.
  • Stödtjänster – från design till projektledning och montage. Dra nytta av vår starka lokala närvaro, långa erfarenhet och vårt omfattande nätverk av partners. 

Våra tjänster för fasadbeklädnad

Optimerat tätt hus

Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för fastighetsutvecklare av envåningsbyggnader att ta direktkontroll över byggnadens investerings- och driftskostnader redan i ett mycket tidigt skede. Vi kan optimera byggnadens stomme, tak och vägg så att de uppnår projektets specifika målsättningar, och till och med optimera energikostnaderna över hela livscykeln, VVS-system inräknade.

Skräddarsydda komponentleveranser

Genom att samarbeta med föreskrivande led och med våra kunder, kan vi tillsammans finna lösningar som är anpassade till de behov som finns och ge teknisk stöd, t.ex. statiska beräkningar och monteringsritningar.

Fasadbeklädnad

NEW!! Ruukki® Primo

Ruukki är med och formar framtiden för premiumbeklädnader med lanseringen av Ruukki® Primo. Med ett flertal kreativa och vägvinnande egenskaper är det inte längre begränsningar utan snarare möjligheter som driver design och konstruktion av fasader framåt.

Fasadkassetter

Liberta™ fasadkassetter, som en klassisk del av Ruukkis designpalett, erbjuder ett mångsidigt sätt för att skapa en elegant och enhetlig yta för dina fasader.

Fasadpaneler

Fasadbeklädnader, som en utmärkande del av Ruukkis designpalett, ger olika sätt att skapa ett harmoniskt, imponerande och modernt utseende för en fasad.

Designprofiler

Designprofiler och kompletterande beslag ger, som en levande del av Ruukkis designpalett, fasaden en minimalistisk mångfald och rytm.

Lågprofilerade plåtar

Lågprofiler och kompletterande beslag ger, som en levande del av Ruukkis designpalett, fasader en minimalistisk mångfald och rytm

Facade systems

Ruukki® facade systems offer a wide range of complete wall systems for industrial and commercial construction. In addition to existing sandwich panel and energy panel systems, we also offer architectural facade systems that combine high standards of architecture with excellent energy efficiency.

Facade cladding materials

Metal-based facade materials offer an extremely powerful and wide aesthetical range for use as architectural elements. Take a look at our material offering.

Kontakt oss

Relaterade länkar

Material

Metallbaserade fasadmaterial skapar kraftfulla sortiment med stor estetisk bredd för användning som designelement. Ta del av vårt materialerbjudande.

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation. 

Certifikat och intyg

Här finner du information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad dokumentation.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.