I profiler

Svetsade I/H profiler tillverkas alltid i enlighet med projektspecifik konstruktion.

Tillämpningar:

 • Kontor
 • Köpcentrum
 • Sporthallar och arenor
 • Industribyggnader
 • Flervåningsbyggnader

Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Teknisk information
  symmetric-I-girder asymmetric-I-girder

  Symmetrisk Asymmetrisk
  WIh - tw - tf × b WIh - tw - tf1 × b1 - tf2 × b2
  WI600 - 6 - 15 × 200 800 - 12 - 30 × 450 - 25 × 300

   

     
  Material S355, S420
  Höjd min. 300 mm
    max. 4200 mm
  Bredd på flänsar max. 1280 mm
  Längd max. 35000 mm
  Betydligt större och längre profiler finns att tillgå.  Order och leverans

  Leveransvillkor

  Ruukkis konstruerar och levererar projektspecifika I/H-profiler.