LÄTTBALKAR

Den sekundära stommen för tak och väggbeklädnad bygger man snabbt och enkelt up med vårt lättbalkssystem. 

Ruukki har ett stort urval av lättbalkar som passar för både isolerade och oisolerade tak och väggar. Du kan välja det alternativ som passar dina behov bäst, beroende på önskad spännvidd och belastning. Fördelarna med att använda lättbalkar är:

  • Ruukki Thermo lättbalkar - energieffektiv lösning med minimerad köldbrygga, och ökar ljudabsorbtion
  • Låg vikt
  • Ökad effektivitet tack vare hög hållfasthet
  • Effektiv logistik
  • God korrosionsbeständighet med antingen tjockt zinkskikt eller också dubbelsidig lakkering
  • Kan även användas i krävande förhållanden
  • Helt återvinningsbara

Lättbalkskonstruktionen är alltid projektspecifik. Kontakta oss eller använd vårt konstruktionsverktyg PurCalc för att optimera vägg- eller takkonstruktionen.

Lättbalkar

Z-balk

Våra förhålade balkar monteras snabbt och är lämpligt för både isolerade och oisolerade tak och väggar.

Tjockleken och höjden på balken som valts beror på spännviddens längd och belastningar. För att optimera konstruktionen, använd vårt PurCalc-program.

Tillämpningar:

  • Industribyggnader
  • Hallar och lagerlokaler
  • Utbyggnad och renovering

KONTAKTA OSS

RELATERADE LÄNKAR

Dokument

Vi tillhandahåller detaljritningar, installationsanvisningar och annan dokumentation.

Intyg och godkännanden

Hitta information om våra styrsystemcertifikat och produktrelaterad information.

Våra tjänster

Vår målsättning är att serva dig hela vägen från idé- och planeringsstadiet till genomförandet av ditt byggnadsprojekt.

Referenser

Ruukkis referenser är kategoriserade utifrån land, produkt- och byggnadstyp.