Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Egenskaper
  Tillbehör

  Tillbehör

  Konstruktionsverktyg

  Konstruktionsverktyg

  Vår programvara PurCalc uppdateras och utvecklas kontinuerligt för att enkelt konstruera och optimera Ruukkis lättbalksystem.

  Genom att ange rätt variabler får du hjälp med att välja rätt produktegenskaper. Programvaran möjliggör beräkning av olika lättbalkssystem.

  Ladda ner PurCalc

  Detaljritningar (.dwg)

  Detaljritningar (.pdf)

  Instruktioner

  Beställning

  Uppge följande information vid beställningen:

  • Typ av balk
  • Tjocklek
  • Längd
  • Anta

  Vid förhålade balkar, bifoga ritningar som visar hålens placering.

  pre-punched-purlins

  Teknisk manual

  Hålltagningstjänst

  Takåsar kan hålstansas på vår fabrik. Detta gör arbetet på byggplatsen snabbare och enklare. De standardiserade storlekarna med hållägen för fästskruvar presenteras nedan. Kontakta oss för ytterligare information om hålstansmöjligheter.

  Hål görs under produktion i kontinuerlig linje - information:

  • Max. materialtjocklek 3mm (för ø 60mm max. materialtjocklek 2 mm)
  • Hål kan göras i en rad
  • Ovala och rektangulära hål kan roteras genom 90 °
  Typ av hål Diameter (mm) Rotation (°)
  Rund 7 -
  Rund 10 -
  Rund 12 -
  Rund 14 -
  Rund 16 -
  Rund 18 -
  Rund 20 -
  Rund 22 -
  Rund 26 -
  Rund 60 -
  Oval 12×24 90
  Oval 14×24 90
  Oval 16×35 90
  Oval 18×31.7 90
  Oval 18×35 90
  Oval 20×35 90
  Rektangulär 5×25 90
  Certifikat och intyg

  Prestandadeklaration