Informationen på vår hemsida är korrekt enligt vår bästa kunskap och förståelse. Trots att alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa exakthet, kan företaget inte acceptera något ansvar för direkta eller indirekta skador till följd av eventuella fel eller felaktig tillämpning av informationen i denna publikation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Egenskaper
  Material
  Perforation

  Perforation

  Standard degree of perforation (within the area perforated) is 15%. Perforations are 3 mm in diameter and their arrangement is based on an equilateral triangle with a side of 7.4 mm.

  Load-bearing-sheet-perforation
  Perforation pattern Rv 3.0 - 7.4; degree of perforation = 15% within the area perforated.


  Corrosion resistance

  Perforated trapezoidal profiles ought to be applied in accordance with technical specifications draw up to comply with obligatory standards, building regulations and assembly instructions.

  Due to requirement regarding corrosion resistance perforated steel sheets may be applied only indoors and as follows:
  Galvanized steel sheets with zinc coating 100 g/m fand organic coating SP 15 (polyester 15 µm) or Galvanized steel sheets with zinc coating 275 g/m fand organic coating SP 25 (polyester 25 µm) - in corroding medium C1 and C2 as per EN ISO 12944.
   

  Load bearing profile application

  Load bearing profiles are usually applied in multi layer roofing constructions. Web perforation leads to decreased strength parameters in the case of load bearing trapezoidal sheets. Use of Poimu software is recommended when determining the load capacity of perforated profiles: this software enables trapezoidal sheets within a structure to be dimensioned and optimized. For more information on Poimu visit software center and download Poimu.

  Sound absorption is similar to all profiles. However, small differences in sound insulation may occur dependent on profile height.
   

  Low profile application

  Acoustic profiled sheets have their whole surface perforated uniformly and are applied as interior facings of multi layer wall constructions and ceilings. They are characterized by a high sound insulation coefficient (150 - 4000 Hz). Application of perforated trapezoidal profiles results in improved acoustic conditions in such buildings as canteens and sports or production halls. Regulation of reverberation time is also possible through application of an appropriate quantity of perforated sheets in ration to non-perforated sheets.
   

  Acoustic absorption coefficient, absorption class

  Acoustic absorption coefficient αs was determined on the basis of ISO 354:2003. Absorption class was determined on the basis of EN 11654:1997.
  Tables 1 - 3 present acoustic absorption coefficients and absorption class for the relevant trapezoidal profiles and a construction corresponding to them. Specimens are names according to trapezoidal profile.
   

  Table 1. Absorption coefficient and class for construction

  Absorption coefficient at octave bands
   
  Specimen 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Absorption class

  T20
  - vapour barrier
  - rock wool 100mm -100kg/m3

  0.22 0.70 0.89 0.85 0.79 0.45 0.18 D
  T45
  - vapour barrier
  - rock wool 100mm -100kg/m3
  0.25 0.73 0.93 0.89 0.84 0.48 0.18 D
  T130
  - vapour barrier
  - rock wool 100mm -100kg/m3
  0.29 0.85 0.98 0.86 0.35 0.21 0.09 E
  T153
  - vapour barrier
  - rock wool 100mm -100kg/m3
  0.28 0.83 0.97 0.85 0.41 0.22 0.08 E
   
   

  Table 2. Absorption coefficient and class for construction

  Absorption coefficient at octave bands
   
  Specimen 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Absorption class

  T20
  - rock wool 100mm -100kg/m3

  0.18 0.74 0.94 0.92 0.93 0.94 0.82 A
  T20
  - sound absorbing mat 120g/m3
  - vapour barrier
  - rock wool 100mm -100kg/m3
  0.20  0.63  0.82  0.84  0.88  0.70  0.46 
  T153
  - rock wool 100mm -100kg/m3 
  0.23  0.63 0.82  0.84  0.88  0.70  0.46  C
  T153
  - sound absorbing mat 120g/m3
  - vapour barrier
  - rock wool 100mm -100kg/m3
  0.24 0.80 0.97 0.86 0.49 0.30 0.20 D
  T153
  - sound absorbing mat 120g/m3
  - sound absorbing mat 120g/m3
  - vapour barrier
  - EPS 60S Roof 100mm 
  0.05  0.20  0.54  0.79  0.44  0.31  0.24 
   
   

  Table 3. Absorption coefficient and class for construction

  Absorption coefficient at octave bands
   
  Specimen 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Absorption class
  T153
  - rock wool 50mm-150kg/m3
  - vapour barrier
  - rock wool 50mm -110kg/m3
  0.20 0.69 0.79 0.77 0.45 0.29 0.26 D
   
   

  Material characteristics for specimen layers

  • Ruukki trapezoidal profile
  • Vapour barrier (0.25mm, 170g/m2)
  • Mineral wool - description given for every specimen in the tables
  • EPS 60S Roof (15kg/m3)
  Tillbehör
  Tillbehör för bärande takplåt innehåller t.ex. beslag, fästen, packningar och tätningsflänsar. Dessa tillbehör säkerställer snabb montering, tillförlitlig infästning, täta fogar.
  Konstruktionsverktyg
  För att göra både arkitektur- och konstruktionsarbetet lättare med exakt produktinformation i 3D-form, erbjuder Ruukki ett urval av CAD- / BIM-objekt och programverktyg som kan laddas ner från portalen Software Toolbox.

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

   
  Dimensioneringsprogram Poimu

  Ruukki tillhandahåller ett utmärkt dimensioneringsprogram, Poimu, som möjliggör ett optimalt produktval enligt Eurocode. Genom att bara definiera några grundläggande indata kan användaren välja en bärande plåt från Ruukis urval som motsvarar behovet. Det ger den exakta lösningen för plåtens användning och längd.

  Ladda ner Poimu

  Lasttabeller

  Detaljritningar (.dwg)

  Detaljritningar (.pdf)

  Instruktioner

  Monteringsinstruktioner

  Detta dokument innehåller information om:

  • Förpackning
  • Transport och lossning
  • Förvaring
  • Montering
  Certifikat och intyg

  Prestandadeklaration