Innovativ säkerhet

Vi främjar aktivt säkerhet och en olycksfri miljö – från leverantör till produktion och hela vägen till slutanvändaren. Vårt åtagande till säkerhet avspeglar sig i våra handlingar: Alla våra produkter är konstruerade för säker tillverkning, installation och slutanvändning. Vår avsikt är att växa med våra partners och bli världsledande inom säkerhet.
safe-materials-and-components

Säkra material och komponenter

Det är säkert att använda våra material. Kontinuerlig materialutveckling, övervakning och test syftar till att minimera riskerna för hälsa och säkerhet. Vi informerar öppet våra kunder om korrekt användning av våra produkter och vilka material de innehåller. 

Läs mer om materialsäkerhet
 
accident-free-isntallation

Olycksfri installation 

Prefabricerade väggelement och sandwichelement är enklare och säkrare att installera. Mindre arbetskraft krävs på byggplatsen. Ruukki erbjuder även produktintegrerade säkerhetslösningar och tillbehör för att förbättra säkerheten vid monteringen. 

Läs mer om olycksfri installation
end-user-safety

Säkerhet för slutanvändaren 

Förstklassiga material och utrustning, rationell och effektiv användning av utrymmet, lösningar för att förbättra sikt och optimal placering av styrningen är hörnstenarna för slutanvändarsäkerhet och ergonomi i våra hytter. 

Våra tak är säkra att installera och enkla att underhålla över generationerna. På Ruukki-tak behöver du knappast gå upp, men när du väl gör det gör våra taklösningar det möjligt att gå upp och arbeta utan onödiga risker. 

Det finns brandrisk i alla byggnader. Vår sandwichpanel kan användas för att skapa konstruktioner som har en hög brandsäkerhet och uppfyller de strängaste brandsäkerhetskraven.