Hållbarhetserbjudande

Vi kan hjälpa våra kunder med frågor gällande energieffektivitet, förnybar energi, innesluten koldioxid, fastighetsklassificeringssystem och våra produkters kemiska sammansättning.

Energiförbrukning i byggnadsanvändning

Våra skallösningar har utvecklats för att kunna erbjuda extrem energieffektivitet kostnadseffektivt. Ruukkis unika energipanelkoncept använder dynamiska simuleringsverktyg för att hjälpa våra kunder att hitta den optimala balansen mellan investeringskostnader och energieffektivitet genom värmeresistens och de lufttäta skalkonstruktionerna.
embodied-energy-in-structures

Energi inbyggd i konstruktioner  

I vår service ingår konstruktionsoptimering av våra tjänster kopplad till leveranser av stom- och brokonstruktioner. Tjänsterna minskar ofta mängden inbyggd energi i konstruktionerna och minskar materialkostnaderna. Med höghållfast stål i lämpliga delar kan mängden inbyggd energi minskas avsevärt i stålkonstruktioner.

Med vår life-panel angriper vi samma fråga på ett annat sätt genom att använda så mycket återvunnet material som möjligt i panelproduktionen. På så vis minskas mängden icke förnybara material som används i produktionen med upp till 85 % och energiåtgången med upp till 40 % jämfört med traditionella paneler.

Begränsar byggnaders påverkan på miljön genom LEED- och BREEAM-system

Miljöcertifieringssystemen LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) och BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), har skapats för att uppmuntra byggandet av resurseffektiva och miljömässigt ansvarsfulla byggnader. 

Eftersom våra byggprodukter inte ensamma kan erhålla poäng erbjuder vi aktuell produktinformation och instruktioner om hur våra lösningar kan hjälpa våra kunder att uppnå höga klassificeringar.

Läs mer om BREEAM-kriterier med koppling till stålprodukter
Läs mer om Läs mer om LEED-kriterier med koppling till stålprodukter

Kemisk sammansättning

Are you looking for sustainable building materials? Something that is also offering increased material performance?

PATENTED BT COATING TECHNOLOGY

In many of our products we use GreenCoat colour coated steel. GreenCoat is Bio-based Technology (BT) coating where a substantial portion of traditional fossil oil is replaced by Swedish rapeseed oil. GreenCoat products are highly resistant to corrosion, UV radiation as well as scratches. They provide builders with a lightweight material that is easy to work with even down to -15°C.

Read more about GreenCoat

GreenCoat-logo-w276
Vi övervakar kontinuerligt SVHC-listan ("Substance of Very High Concern", särskilt farliga ämnen) och kommer vid behov att informera våra kunder om SVHC-föreningar i våra produkter. Våra huvudsakliga produkter täcks av miljövarudeklarationer (EPD) i vilka kemisk information listas per ingrediens

Har du frågor angående Ruukki och REACH-förordningen, kontakta din lokala säljare.

Miljövarudeklarationer

I Ruukkis miljövarudeklarationer redovisas miljöfördelarna med att använda Ruukkis produkter.
FileTypeSizeUploaded onDownload
Policy EnvironmentalPDF40,47 KB05 okt, 2018 Download
ISO 9001-14001 Location listPDF93,09 KB26 sep, 2018 Download
SiliconePDF78,49 KB17 maj, 2018 Download
Abratex lackstiftPDF119,51 KB17 maj, 2018 Download
FogmassaPDF84,18 KB17 maj, 2018 Download
TätfettPDF32,13 KB17 maj, 2018 Download
ISO 9001 och 14001PDF1,08 MB17 maj, 2018 Download
MiljöpolicyPDF56,57 KB17 maj, 2018 Download
Environmental and sustainability policyPDF20,12 KB17 maj, 2018 Download
SE EPD Sandwich panelPDF5,82 MB12 maj, 2017 Download
EPD Norway-Welded-and-coated-trusses-and-beams-made-of-cold-formed-structural-tubes-and-sectionsPDF2,92 MB08 sep, 2016 Download
EPD Norway-Welded-and-coated-sections-trusses-and-beams-made-of-hot-rolled-plate-sheet-and-coilPDF3,35 MB08 sep, 2016 Download
Environmental-product-declaration-for-structural-steel-construction-products-european-steelPDF3,54 MB01 jun, 2016 Download
Environmental-product-declaration-for-structural-steel-construction-productsPDF3,64 MB01 jun, 2016 Download
EN EPD RC Hot dip galvanisedPDF5,12 MB01 jun, 2016 Download
EN EPD RC Colour coatedPDF4,27 MB01 jun, 2016 Download