Det litauiska vårdföretaget Armila investerar i kvalitetslokaler

apr 05, 2019

I slutet av 2018, flyttade det litauiska företaget Armila till ett nytt kontor och nya lagerlokaler för farmaceutiska produkter som ligger cirka 13 kilometer utanför centrum av Litauens huvudstad Vilnius. Nybygget hyser företagets huvudkontor samt ett logistikcentrum. Armila UAB är distributör av läkemedels- och hälsovårdsprodukter, samt dotterbolag till det internationella Walgreens Boots Alliance.

”Vi behövde mer utrymme för att kunna utöka vår befintliga verksamhet och expandera. Flera läkemedelsföretag har lagt ut sin hela grossistverksamhet i Baltikum på oss”, säger Armilas verkställande direktör Remigijus Mielinis.

Strikt reglerad sektor

I läkemedelssektorn lämnas ingenting åt slumpen. Läkemedlens säkerhet styr hela verksamheten och detta påverkade även designen av Armilas nya byggnad. Läkemedel har särskilda lagringskrav, inklusive kontrollerad rumstemperatur och kyld temperatur. Till exempel måste logistikhallen hela tiden hålla en temperatur på 15–25 °C. Läkemedel som kräver kylförvaring bör förvaras på en separat plats inom temperaturområdet 2 –8 °C. Brännbara och narkotiska ämnen har sina egna krav och därmed ett särskilt förråd.

Armilas nya byggnad har designats för att uppfylla TAPA-standard, som garanterar en säker kedja för produktlagring, transport och distribution. Detta är ett av skälen till att man har byggt en fast brandsäker skiljevägg i stället för en glasvägg mellan logistikhallen och kontoret.

”Byggnadens design fokuserar även på rationella funktioner, i allt från uppsamlingsrutterna för läkemedel till kontorslokalen. Designprocessen tog över fyra månader”, säger Remigijus Mielinis.

Byggnadens utseende var i linje med de visuella riktlinjerna från företagets högkvarter i London.

Byggnad med kvalitetsprodukter uppfyller kriterierna

Lufttäthetstester av den nya logistikhallen ger ett resultat på <0.21. Ruukki levererade energipaneler för byggnadens väggar och bärande takkonstruktioner. Povilas Korsakas, direktör för Construction One som ansvarade för byggnadens design och konstruktion, säger att Ruukkis paneler och bärande konstruktioner lämpade sig för ändamålet och uppfyllde dess höga krav.

”Ruukkis produkter gjorde det möjligt för oss att möta kraven på energieffektivitet. De möjliggör även en jämn temperatur inne i byggnaden, fungerar som stödstrukturer och uppfyller brandsäkerhetskraven”, tillägger Povilas Korsakas.

Bra slutresultat med bonus

Både Armilas verkställande direktör Remigijus Mielinis och byggnadens projektledare Povilas Korsakas tycker att Ruukki skött sin andel utomordentligt väl.

”Ruukkis framgång bygger på kombinationen av bra produkter och bra service”, konstaterar verkställande direktör Remigijus Mielinis.

”Ruukki har försett oss med bra tekniskt stöd och en detaljerad plan för hur panelerna skulle sättas upp på väggarna”, tillägger Povilas Korsakas.

De färdigställda lokalerna på huvudvägen A14 har även bättrat på Armilas anseende som företag, menar Remigijus Mielinis.

”Människor har lagt märke till oss här och vårt imponerande kontor har också underlättat vid till exempel rekrytering. Ett rekordstort antal kvalificerade personer sökte vårt lediga jobb som bokförare. På designstadiet hade vi aldrig kunnat föreställa oss att våra nya lokaler skulle ha så här stor inverkan.”

Senaste nytt