Sustainable-offering

Hållbarhetserbjudande

Vi kan hjälpa våra kunder med frågor gällande energieffektivitet, förnybar energi, innesluten koldioxid, fastighetsklassificeringssystem och våra produkters kemiska sammansättning.

Energiförbrukning i byggnadsanvändning

Våra skallösningar har utvecklats för att kunna erbjuda extrem energieffektivitet kostnadseffektivt. Ruukkis unika energipanelkoncept använder dynamiska simuleringsverktyg för att hjälpa våra kunder att hitta den optimala balansen mellan investeringskostnader och energieffektivitet genom värmeresistens och de lufttäta skalkonstruktionerna.

Energi inbyggd i konstruktioner 

Med vår life-panel angriper vi samma fråga på ett annat sätt genom att använda så mycket återvunnet material som möjligt i panelproduktionen. På så vis minskas mängden icke förnybara material som används i produktionen med upp till 85 % och energiåtgången med upp till 40 % jämfört med traditionella paneler.
embodied-energy-in-structures

Begränsar byggnaders påverkan på miljön genom LEED- och BREEAM-system

Miljöcertifieringssystemen LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) och BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), har skapats för att uppmuntra byggandet av resurseffektiva och miljömässigt ansvarsfulla byggnader. 

Eftersom våra byggprodukter inte ensamma kan erhålla poäng erbjuder vi aktuell produktinformation och instruktioner om hur våra lösningar kan hjälpa våra kunder att uppnå höga klassificeringar.

Läs mer om BREEAM-kriterier med koppling till stålprodukter
Läs mer om Läs mer om LEED-kriterier med koppling till stålprodukter

©Photo: Baltisches Haus

Kemisk sammansättning

Are you looking for sustainable building materials? Something that is also offering increased material performance?

 

 

GreenCoat-raining

Patented BT coating technology

In many of our products we use GreenCoat colour coated steel. GreenCoat is Bio-based Technology (BT) coating where a substantial portion of traditional fossil oil is replaced by Swedish rapeseed oil. GreenCoat products are highly resistant to corrosion, UV radiation as well as scratches. They provide builders with a lightweight material that is easy to work with even down to -15°C.

GreenCoat Logotype RGB-xs
Vi övervakar kontinuerligt SVHC-listan ("Substance of Very High Concern", särskilt farliga ämnen) och kommer vid behov att informera våra kunder om SVHC-föreningar i våra produkter. Våra huvudsakliga produkter täcks av miljövarudeklarationer (EPD) i vilka kemisk information listas per ingrediens

Har du frågor angående Ruukki och REACH-förordningen, kontakta din lokala säljare.

 

Miljövarudeklarationer

I Ruukkis miljövarudeklarationer redovisas miljöfördelarna med att använda Ruukkis produkter.

Abratex bättringsfärg

pdf, 116,7 KB

Fogmassa

pdf, 84,2 KB

ISO 9001 och 14001

pdf, 1,1 MB

Miljöpolicy

pdf, 56,6 KB

Policy Environmental

pdf, 40,5 KB

Silicone

pdf, 78,5 KB

Tätfett

pdf, 32,1 KB