News

Ruukki-panelernas nya brandskyddsklassningar infriar marknadens växande förväntningar

Ruukki har förbättrat brandskyddsklassningarna (EI) för sina sandwhichpaneler med kärna av mineralull och PIR (polyisocyanurat). De förbättrade klassningarna gäller paneler som används i ytter- och innerväggar. Behovet av förbättrat brandskydd har drivits av såväl kundernas förväntningar som av den kontinuerliga utvecklingen av Ruukkis panelsortiment, allt för att kunna tillhandahålla optimerade lösningar som efterlever de strängaste kraven.

”För våra kunder innebär denna uppgradering mer optimala konstruktioner samt ekonomiska besparingar, detta tack vare längre tillåtna spann och högre brandskyddsklassningar för sandwhichpaneler. Dessutom har vi kunnat utöka vår produktportfölj med nya brandklassade paneler”, säger Oskar Janik, produkttekniker på Ruukki. 

Bättre brandklassningar för Ruukki-panelerna ger sänkta kostnader, större utnyttjande av golvytan och snabbare installation. Längre spann innebär att stödkonstruktionerna kan placeras längre isär, vilket ger en mer ekonomisk konstruktion. Dessutom blir installationen mer effektiv tack vare det faktum att färre paneler krävs för att bygga hela väggar. 

Brandskyddstestningen av Ruukkis mineralullspaneler genomfördes på Eurofins (VTT) brandlaboratorier i Finland under 2019 och 2020. Brandskyddstestningen av Ruukkis PIR-paneler gjordes på Fires laboratorium i Slovakien år 2020. Testresultaten som uppnåddes är giltiga på alla marknader.