News

Ett kontorskvarter i Vilnius får ett industriellt uttryck i linje med områdets historia

Ett nytt område, Paupys, har byggts bredvid den gamla staden i Litauens huvudstad Vilnius. ”Paupys” betyder ”flodbank” och området har fått sitt namn av läget nära en flod. Utöver förstklassiga bostäder finns det även kontor och kommersiella lokaler i området. 

När man planerade utvecklingen av stadsdelen delade man in den i fem underområden och Audrius Ambrasas Architects fick i uppdrag att designa ett område bestående av kontor och kommersiella byggnader, inklusive en saluhall och en biograf. 

Arkitekt Audrius Ambrasas förklarar att tomten ursprungligen inhyste en industribyggnad med rötter i Sovjet-tiden, som inte hade något arkitektoniskt värde. Eftersom byggnaden och marken i området var starkt kontaminerade revs byggnaden och marken byttes ut, vilket gav arkitekterna möjlighet att börja med ett tomt blad. 

Nya byggnader i linje med historien 

Områdets industrihistoria går tillbaka till 1800-talet, och detta gav arkitekterna inspiration. Som beklädnad på områdets största byggnad, som inhyser kontor och butikslokaler, valde arkitekterna Ruukkis Cor-Ten-plåt och rektangulära rör tillverkade av samma material. Det andra fasadmaterialet är betong. 

”Cor-Ten och betong är båda naturmaterial som fungerar bra tillsammans. Cor-Ten valdes som ett av byggnadens beklädnadsmaterial eftersom vi ville ge byggnaden en industriell känsla som knyter an till områdets historia”, förklarar arkitekten Audrius Ambrasas. 

Utöver att lyfta fram byggnadens funktioner har Cor-Ten-beklädnaden också ett funktionellt syfte. Den del av byggnaden som inhyser ventilationsanläggningen fick en beklädnad av Cor-Ten-plåt som låter luften cirkulera. Förutom på fasaden användes Cor-Ten också i byggnadens entrétak, dörr- och fönsterbeslag, skorstenar och åtkomstvägar till trottoarkonstruktioner. 

Slutresultatet övertygar kritikerna 

Arkitekt Audrius Ambrasas förklarar att det tog ett tag att övertyga fastighetsägarna om Cor-Ten:s överlägsna egenskaper som beklädnadsmaterial. Enligt honom har projekten oftast en vändpunkt när kunden börjar lita på arkitekten till fullo. Detta projekt var inget undantag. 

”När människorna som jobbar i byggnaden tar selifies med fasaden i bakgrunden vet du att de är glada och stolta över sin arbetsplats”, säger Audrius Ambrasas. 

För att arkitektens vision skulle kunna blir verklighet i form av en färdig byggnad behövde Ruukki, installationsföretaget och arkitekten kunna samarbeta på ett supersmidigt sätt. 

”För mig var detta den första byggnaden med Cor-Ten. Jag är nöjd med byggnaden och området i stort. Om något skulle visa sig inte fungera så bra, ligger felet definitivt inte i materialen”, förklarar Audrius Ambrasas. 

Vilka användningsområden är Cor-Ten lämpligt för enligt Audrius Ambrasas? 

”Cor-Ten passar alla slags byggnader, från industrifastigheter till bostäder. Generellt kan man säga att det inte finns några dåliga material, utan bara dåliga ritningar som gör materialen illa lämpade för användningsområdet.”