Certifikačné školenia pre strechárske spoľočnosti

1 26, 2020

Srdečne Vás pozývame na RUUKKI certifikačné školenie montážnikov:

Pre oblasť východného Slovenska:

Stredná odborná škola, Ostrovského ulica č. 1, Košice
11.3.2020  09:00 - 13:00
Poprosíme potvrdiť účasť na školenie,
najneskôr do 22. 2. 2020 na mail: peter.maruscsak@ruukki.com

Pre oblasť stredného Slovenska:

Drevenice Resort Terchová Į Vŕšky 2387 Į Terchová
www.dreveniceterchova.sk
dňa 17. - 18. marca 2020 - školenie prebieha 10:00 - 17:00 s večerným programom 

Poprosíme potvrdiť účasť na školenie a ubytovanie
najneskôr do 2. marca 2020 na mail: peter.suba@ruukki.com

Pre oblasť západného Slovenska:

Drevenice Resort Terchová Į Vŕšky 2387 Į Terchová
www.dreveniceterchova.sk
dňa 18. - 19. marca 2020 - školenie prebieha 10:00 - 17:00 s večerným programom 

Poprosíme potvrdiť účasť na školenie a ubytovanie
najneskôr do 2. marca 2020 na mail: vladimir.feil@ruukki.com