Dostupnosť

Spoločnosť Ruukki sa snaží, aby bola táto stránka prístupná pre všetkých a neustále pracuje na jej zlepšovaní.

Zhoda s normami

Pri práci na zlepšenie stránky ju neustále aktualizujeme a zlepšujeme v súlade s W3 Web Content Accessibility Guidelines. Stránka sa bude aktualizovať tak, aby bola vždy na požadovanej úrovni podľa uvedených pokynov.

Uvádzame niekoľko z opatrení, ktoré spoločnosť Ruukki prijala na zlepšenie prístupu k svojej stránke:

  • Možnosť pohybu pomocou tabulátora
  • Štruktúra stránky sa rozvetvuje pomocou hlavičiek
  • Veľkosť písmen sa dá upraviť, pokiaľ prehliadač podporuje túto možnosť
  • Snímky, ktoré poskytujú dôležité informácie (neslúžia iba na dekoráciu), sú popísané alternatívnym textom
  • K dispozícii je mapa stránky, ktorá poskytuje informácie o rozložení webovej stránky

 

Kompatibilita prehliadača

Verzie štandardných podporovaných prehliadačov:

  • Chrome 45+, Chrome Mobile 42+
  • Firefox 38+
  • Internet Explorer 9+
  • Safari 7+, Safari Mobile 7+
  • Android 4+