Sustainable-offering

Udržateľná ponuka

Našim zákazníkom dokážeme pomôcť s energetickou úspornosťou, obnoviteľnými zdrojmi energie, uhlíkovou stopou, certifikačným systémom nehnuteľností, či chemickým zložením stavebných produktov. Stručne povedané, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli našim zákazníkom stavať udržateľnejšie budovy.

Spotreba energie pri používaní budov

Naše riešenia opláštenia boli vyvinuté tak, aby poskytovali najvyššiu možnú úroveň energetickej účinnosti, a to nákladovo efektívnym spôsobom. Unikátny koncept Ruukki energy panelov využíva dynamické simulačné nástroje, ktoré pomáhajú našim zákazníkom nájsť optimálnu rovnováhu medzi investičnými nákladmi a energetickou efektívnosťou prostredníctvom tepelnej odolnosti a vzduchotesnosti opláštenia.

 

Energia spočívajúca v konštrukciách 

Ako odozvu zabezpečujeme štrukturálnu optimalizáciu našich služieb vo vzťahu k dodávkam rámových a mostových konštrukcií. Táto služba často redukuje podiel energie spočívajúcej v konštrukciách a znižuje tak náklady na materiál. Použitie odolnejších ocelí vo vhodných častiach môže výrazne znížiť množstvo energie spočívajúcej v oceľovej konštrukcii

Náš life panel využíva iný prístup k rovnakému problému, a to pomocou čo najvyššieho obsahu recyklovaného materiálu pri výrobe týchto panelov. Tým sa, v porovnaní s tradičnými panelmi, znižuje množstvo neobnoviteľných materiálov použitých na výrobu až do 85 % a energie až do 40 %.

embodied-energy-in-structures

Zníženie dopadov budov na životné prostredie prostredníctvom systémov leed a breeam

Enviromentálne certifikačné systémy LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) a BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) boli vytvorené na podporu výstavby budov šetrných k životnému prostrediu a efektívne využívajúcich zdroje. 

Vzhľadom k tomu, že stavebné výrobky ako také nedokážu získať body, ponúkame relevantné údaje o produktoch a inštrukcie, ako môžu naše riešenia pomôcť zákazníkom dosiahnuť vysoké ohodnotenia.

 

 

©Photo: Baltisches Haus

Chemické zloženie

Hľadáte udržateľné stavebné materiály? Také, ktoré zároveň ponúkajú lepšie materiálové vlastnosti?

 

 

GreenCoat-raining

Povrchová úprava s patentovanou BT technológiou

Pre väčšinu našich produktov používame oceľ s farebnou povrchovou úpravou GreenCoat. GreenCoat je povrchová úprava na báze Bio Technológie (BT), kde je podstatná časť tradičných fosílnych olejov nahradená švédskym repkovým olejom. GreenCoat produkty sú vysoko odolné voči korózii, UV žiareniu i poškriabaniu. Staviteľom tak poskytujú ľahký materiál, s ktorým sa jednoducho pracuje i pri teplote do -15°C.

Prečítajte si viac o GreenCoat
GreenCoat Logotype RGB-xs

Nepretržite monitorujeme zoznam látok SVHC (Substance of Very High Concern – látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) a v prípade potreby budeme našich zákazníkov infomovať o ich výskyte v našich produktoch. Na naše výrobky sa vzťahuje vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach produktu (EPD), v ktorom sú uvedené chemické údaje podľa jednotlivých zložiek.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spoločnosti Ruukki a nariadenia REACH, obráťte sa na svojho miestneho predajcu.

 

Vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach produktu

Ruukki vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach produktov ukazujú environmentálny prínos pri používaní Ruukki produktov.