Elektráreň a tepelňa Sysav

Toto je dobrým príkladom toho, ako sme pomohli zákazníkom vyriešiť ich problémy. Pre tento náročný projekt sme dodali nespracované hliníkové sínusové profily s horizontálnym vlnením, na steny sa použil profil Sinus 55. Treba uviesť, že materiál odoláva morskej vode a spočiatku je lesklý, časom sa oxiduje a farba sa mení na sivú. Pod profilom sú namontované konzoly a interné obloženie s 1,2 mm hrúbkou kovu. Kovové plechy boli galvanizované, potom bol aplikovaný práškový náter, ako sa zvyčajne používa na vonkajšie steny, pretože povrch mal byť odolný voči teplu a vlhkosti, vzhľadom na to, že materiál bol použitý v zariadení na produkciu energie e tepla.

Súvisiace produkty

Partneri

  • Dodávateľ: NCC, subdodávateľ Plåtexpressen
  • Rok: 2008

Google maps image for pdf print

Hlavný dodávateľ (NCC) mal spočiatku iba návrh architekta a subdodávateľ (Plåtexpressen) čelil mnohým problémom. Na streche elektrárne bolo treba umiestniť štít chrániaci pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi s izoláciou a ďalším problémom boli pravé uhly a rozmery štítu. Vietor a počasie boli dôležitými faktormi pri výpočtoch na zabezpečenie funkčného systému. Prísne požiadavky na vnútorné steny vyplývali aj zo stresu spôsobeného teplom a vlhkosťou. Vonkajšie steny, rovnako ako strecha, museli zohľadniť všetky uvedené prvky. Okrem toho musela byť stavba racionálna z hľadiska ceny a času.

Väčšina technických riešení sa musela aplikovať počas prvej z dvoch etáp výstavby Sysav. Čelili sme uvedeným problémom, preto sme museli urobiť podrobný návrh strechy a stien a premeniť výkresy architekta na praktické riešenia. 

Strecha si vyžadovala solídny poveternostný štít a konštrukciu na jeho podporu. Na vysokej exponovanej budove s častými vetrami bolo veľmi dôležité presne vypočítať správne rozmery, len tak by štít fungoval. Steny mali fungovať aj ako štíty na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a v tomto ohľade mali architekti jasnú predstavu o ich konečnom vzhľade, s horizontálnym sínusovým profilom.

Ruukki ponúkla technické riešenia pre steny a strechu v spolupráci s konštrukčnými inžiniermi spol. Ramboll. „Sadli sme si na to a vyriešili všetky detaily spoločne na základe projektových výkresov,“ vysvetľuje Gunnar Gundersen, inžinier spoločnosti Ruukki.

 „So spoločnosťou sme pracovali veľmi dlho, pre nás to bola jednoznačná voľba aj pre tento projekt,“ povedal Henry Svensson, generálny riaditeľ spoločnosti Plåtexpressen, ktorá bola zákazníkom Ruukki pri návrhu a výstavbe Sysav.

Spoločnosť Ruukki bola fantastickým partnerom, ktorý vždy dodržiaval termíny a ponúkal veľmi dobré ceny. „Ruukki je vysoko konkurencieschopná a dokáže dodať viac-menej všetko, čo sa dá vyrobiť z kovových plechov,“ hovorí Svensson.
Ruukki dodala IP konzoly z ocele a použili sa na izoláciu múrov. Okrem toho dodala hliníkové obloženie s vlnitým povrchom a vlnitú oceľ (TRP oceľ) na strechu. „Všetko bolo vysokej kvality a my sme skončili včas. Keď robíte na stavbe s výškou takmer 50 metrov, je veľmi dôležité, aby všetko prišlo včas a v poriadku,“ hovorí Svensson.

Spočiatku sa zdá, že cena prefabrikovaných stenovým konzol môže byť vyššia než použitie iných metód. Pri veľkých stavebných projektoch je rozhodujúcim faktorom ceny čas. „Je to otázka racionálnej realizácie stavby, pretože to ovplyvňuje cenu, ako aj časovú náročnosť a celkové výhody sú potom pri použití tohto modelu väčšie,“ hovorí Gundersen.

Zamestnanci Ruukki sú odborníci na konštrukčné riešenia a okrem vysokej kvality a spoľahlivosti, spoločnosť Ruukki pomáha aj pri vývoji praktických riešení a ich implementácie.