Budova tlačiarní Hämeen Kirjapaino

„Pri navrhovaní rozšírenia sme uvažovali o tom, či zostať v našich existujúcich priestoroch alebo sa presťahovať do nových. Rozhodli sme sa ostať. Sme vlastníkmi pozemku a budovy a sťahovanie by znamenalo dodatočné náklady a prerušenie výroby. Celému objektu bolo možné dať harmonický vzhľad, pretože sa nám podarilo vybaviť dostavbu rovnakým typom fasády ako zrekonštruovaná časť,“ nadšene uvádza Miika Haavisto

Súvisiace produkty

Partneri

  • Vlastník/investor: Hämeen Kirjapaino
  • Rok: 2015
Google maps image for pdf print
Budova Hämeen Kirjapaino je komplexná, dizajnovo rozmanitá budova s rohmi a strechami rôznej výšky. Miika Haavisto, výkonný riaditeľ uviedol, že od začiatku dúfal, že pri renovácii bude možné použiť produkty Ruukki. Dodávka prišla vždy včas a práce prebiehali podľa plánu. Projekt renovácie Hämeen Kirjapaino prebiehal v dvoch etapách. Prvá pred piatimi rokmi, keď sa opravila fasáda budovy a o tri roky neskôr sa realizovalo rozšírenie budovy. Miika Haavisto zhrnul projekt jednou vetou: „S naším rozhodnutím sme spokojní a určite nemáme dôvod ľutovať ho.“