Ruukki® Roof Sensor

Umiestnenie Ruukki® roof sensor

Je dôležité aby boli nastavené hodnoty a umiestnenie senzorov špecifikované projektantom Poimu odovzdané tomu, kto bude systém montovať. Odporúča sa presne vyznačiť tieto informácie v schéme strechy, ktorú obdrží montážnik systému.

Okrem toho, najmä v prípade viac ako dvoch senzorov, je dobré vyplniť nižšie uvedenú tabuľku, ktorá sumrizuje dáta senzorov budovy ako je uvedené v stavebnom modulovom systéme.

Stiahnuť tabuľku umiestnenia senzorov:

 

Súvisiace odkazy

Ruukki roof sensor (1)

Ruukki roof sensor monitoring

Ruukki® Roof Sensor monitoruje zaťaženie snehom na streche v reálnom čase, zabraňuje nebezpečným situáciám a znižuje výdavky. Toto riešenie chráni používateľov zariadení a prináša pokoj majiteľovi budovy, projektantovi a osobám zodpovedným za bezpečnosť. 

Prečítajte si viac o Roof sensor
Poimu-logo

Poimu software pre navrhovanie nosných trapézových profilov

Software Poimu vám umožňuje optimalizovať výber produktov podľa Eurokódu. Jednoducho, zadefinovaním niektorých základných vstupných údajov, vyberte potrebný nosný profil z ponuky Ruukki. Tento rýchly optimalizačný nástroj zahŕňa 1-, 2- a viac- polové konštrukcie a poskytuje presné riešenie, aký profil a v akej dĺžke by sa mal použiť. 

Prejsť na sofvér Poimu
Load-bearing-sheet

Nosné trapézové profily

Nosné trapézy predstavujú cenovo výhodné riešenie pre strechy, pri ktorom sa dosahujú veľké rozpätia, čo znižuje potrebu sekundárnych oceľových konštrukcií. Môžu byť navrhnuté aj ako namáhaná vonkajšia vrstva na rozloženie vodorovných záťaží na rám/základy.

Prečítajte si viac o nosných trapézových profiloch