Novinky

Nové klasifikácie požiarnej odolnosti panelov Ruukki spĺňajú rastúce očakávania trhu

Spoločnosť Ruukki zvýšila hodnoty požiarnej odolnosti (EI) sendvičových panelov s jadrom z minerálnej vlny a PIR (polyizokyanurátovým) jadrom. Zlepšená klasifikácia je platná pre panely pre vonkajšie i vnútorné steny. Potreba zvýšenej požiarnej odolnosti bola vyvolaná očakávaniami zákazníkov a neustálym vývojom portfólia panelov Ruukki s cieľom poskytnúť optimálne riešenia v súlade s prísnymi predpismi. 

„Pre našich zákazníkov znamená toto zlepšenie optimálnejšie a ekonomickejšie projektovanie a úspory, a to vďaka zväčšeniu povolených rozponov a vyššej požiarnej odolnosti sendvičových panelov. Navyše sme dokázali rozšíriť naše portfólio o nové protipožiarne panely,“ hovorí Oskar Janik, product engineer v Ruukki. 

Lepšia požiarna klasifikácia panelov Ruukki znamená úsporu nákladov, lepšie využitie podlahovej plochy budovy a rýchlejšiu montáž. Zväčšenie rozponov zase znamená, že podporné prvky sa môžu umiestniť vo väčších vzdialenostiach od seba, čo umožňuje úspornejší konštrukčný návrh. Okrem toho, vďaka skutočnosti, že pre celé steny je potrebný menší počet panelov, je efektívnejšia aj inštalácia. 

Skúšky požiarnej odolnosti Ruukki panelov s jadrom z minerálnej vlny boli vykonané v požiarnych laboratóriách Eurofins (VTT) vo Fínsku v rokoch 2019 a 2020. Skúšky požiarnej odolnosti Ruukki PIR panelov sa vykonali v laboratóriách Fires na Slovensku v roku 2020. Dosiahnuté výsledky sú platné pre všetky oblasti trhu.