Novinky

Mariahallen je dominantou Helsingborgu a zrkadlom svojich užívateľov

V máji 2019 dostane obvod Mariastad švédskeho mesta Helsingborg nové športové centrum. Mariastad zaznamenal za ostatných 15-20 rokov obrovský rozmach. Oblasť získala železničnú stanicu a súčasťou občianskej vybavenosti sa čoskoro stane športové centrum.

Športové centrum bude mať halu na loptové hry a gymnastickú halu. Na druhom poschodí budú mládežnícke objekty na organizovanie rôznych podujatí a stretnutí. Projekt stavby zo začiatku roka 2018 si objednalo mesto Helsingborg a zodpovedal zaň architekt Henrik Troedson z kancelárie Sweco Architects.

Športové centrum zaujíma centrálnu polohu a fasádu budovy vidno zo všetkých smerov. To si vyžadovalo začleniť budovu do prostredia a vzhľadom prispôsobiť charakteru budúcich desaťročí.

Žiadne škatule na takom prominentnom mieste

Mesto Helsingborg malo na športové centrum jasnú požiadavku – budova nesmie byť žiadna nudná škatuľa. Architekt Henrik Troedson hovorí, že návrh zohľadňuje potreby skutočných užívateľov budovy, to znamená detí a mládeže. Budova získala dominantný vzhľad tak z hľadiska farby ako aj tvaru. Na fasádu bol použitý tehlový i oceľový obklad. Celkový ráz Mariastad určujú obyčajne budovy s tehlovým obkladom.

„Budova má mnoho tvárí. Najpôsobivejšia je vo večerných hodinách, keď sa za oceľovými fasádnymi kazetami rozsvietia svetlá a tyrkysová farba žiari cez perforované panely. Cez deň vytvárajú vzory na kazetách rôzny vzhľad podľa toho, odkiaľ sa na budovu pozeráte“, vysvetľuje Henrik Troedson.

Neexistuje žiadny konkrétny zdroj inšpirácie, myšlienka tohto vzoru sa zrodila z množstva rôznych zdrojov a v priebehu projektovania sa ďalej vyvíjala. Rovnaký vzor sa opakuje aj na akustických paneloch vo vnútri budovy.

„Takmer všetky nové budovy vyvolávajú nejaký pocit. Bude to asi platiť aj v tomto prípade. Je veľmi ťažké posúdiť budovy okamžite, najprv si musia nájsť svoje miesto v krajine“, hovorí Henrik Troedson.

 Požiadavkou je energetická efektívnosť

Operatívny rámec pre návrh poskytovali zariadenia požadované v športových centrách, stavebné predpisy a veľkosť parcely.

Mesto Helsingborg požadovalo, aby bola v budove športová hala na výučbu. Parcela bola dostatočne veľká i na postavenie haly pre skupinovú gymnastiku. Zákazník mal aj ďalšiu požiadavku, tentoraz z environmentálneho hľadiska. Energetické ukazovatele budovy museli byť o 25 % lepšie, ako požadujú švédske stavebné predpisy.

Henrik Troedson hovorí, že švédsky partner sa na firmu Ruukki obrátil už pred začiatkom fázy návrhu a spoločne uvažovali o možnosti výstavby budovy použitím produktov Ruukki. 

Balík dodávok spoločnosti Ruukki tvorili energy panely pre steny, oceľové fasádne kazety perforované podľa požiadavky zákazníka a podsvietenie spolu s konštrukciou, ktorá bola namontovaná na zadnú stranu kaziet.

„Spoločnosť Ruukki sme si vybrali, pretože dokázala dodať panely aj fasádne kazety, čo nám uľahčilo prácu. Ruukki nám dokonca poskytla podrobný plán inštalácie panelov“, dodal s vďačnosťou Henrik Troedson.