Novinky

ZRUŠENÉ - Certifikačné školenia pre strechárske spoľočnosti - ZRUŠENÉ

Ospravedlňujeme sa všetkým pozvaným, ale s ohľadom na aktuálny zákaz všetkých akcií na Slovensku sme nútení plánované certifikačné školenia pre oblasť Východ, Stred a Západ zrušiť bez náhrady.