Novinky

Nová strešná krytina Hyygge

Novinka spoľočnosti Ruukki pre rok 2018 sa volá Hyygge - je to inovatívna strešná modulová krytina, ktorá sa vďaka jednoduchej a elegantnej forme radí k moderným architektonickým trendom. Produkt sa predáva v dvoch variantoch: s prelismi a bez prelisov, čo umožňuje získať tri rôzne vzory strešnej krytiny.

Viac o krytine Hyygge