Novinky

Pýcha mesta Lohja

Nákupné centrum Lohi v meste Lohja je ľahko prístupné a rozpoznateľné, s tou správnou veľkosťou pre stredne veľké mesto. Toto obchodné centrum je, istým spôsobom, reakcia na rozvoj miest, kde sa komerčné budovy stavajú popri hlavných cestách a na križovatkách mimo mestských centier.

Nachádza sa v centre mesta Lohja, približne hodinu cesty od Helsiniek, pričom budova bola verejnosti sprístupnená 5. septembra 2019. V nákupnom centre je 15 obchodov a 4 reštaurácie a má rozlohu 22 000 metrov štvorcových na 3 podlažiach. To podzemné je určené na parkovanie.

Pre steny obchodného centra dodala spoločnosť Ruukki sendvičové panely Ruukki Life s minerálnou izoláciou vyrobenou z recyklovaných materiálov. Ruukki panely boli použité aj vnútri centra na požiarne priečky. Väčšia časť fasády bola obložená svetlými fasádnymi lamelami, ktoré tiež dodala Ruukki. Farba lamiel imituje sneh v slnečnom svetle. Aby pôsobil povrch stien synchronizovane, bol na zaoblenú, ako aj ďalšie časti fasády nainštalovaný perforovaný fasádny systém Ruukki Emotion s podsvietením.

Územný plán mesta Lohja stanovil prísne podmienky pre tvar budovy, ako aj pre zaoblené fasády.

„Na rozdiel od fázy návrhu, do oblého rohu sme chceli vniesť farbu a svetlo. Prediskutovali sme túto záležitosť so stavebnou spoločnosťou a s Ruukki a ukázalo sa, že perforovaná lamela je dobrý spôsob, ako zvýrazniť oblý roh,” hovorí architekt Heikki Käppi, ktorý budovu navrhol.

Umiestnenie v centre bolo výzvou

Architekt Heikki Käppi sa k projektu pripojil až po jeho spustení. Poloha v centre a prísne podmienky, rovnako ako aj predchádzajúce návrhy, a tiež veľkosť budovy v panoráme mesta, predstavovali značnú výzvu pre tento projekt.

Obchodné centrum zlepšilo vzhľad okolia. Architekt územného plánovania mesta Lohja Juha Anttila hovorí, že zaoblená fasáda, predovšetkým na strane kruhového objazdu, je teraz pýchou stredu mesta. Celá časť sa znova včlenila do komerčného centra mesta Lohja.

„Perforované červené panely, použité na zvýraznenie fasády, spôsobili na začiatku určité prekvapenie vo fáze výstavby, ale v sivom októbrovom počasí má farba ďaleko od pochmúrnosti. Nevtieravé osvetlenie fasády za lamelami si vyslúžilo priaznivé komentáre. Rovnaká téma sa opakuje aj na vonkajších sklenených bariérach,“ hovorí Juha Anttila.

Obchodný dom Sokos a S-market sú najväčšími maloobchodnými prevádzkami nákupného centra a pokračujú v tradícii mestskej časti. Družstvo Suur-seudun osuuskauppa tu pôsobí už od roku 1927.

Posilnenie vďaka zmene plánu

Juha Anttila si myslí, že hlavný plán mesta, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2016, viedol k rozvoju tejto oblasti. Táto časť mesta získala novú podobu, pretože sa zrekonštruovali ulice a mnoho budov dostalo nový kabát v podobe renovovanej fasády. Podľa územného plánu mesta by mala mestská časť tvoriť kompaktnú jednotu a vzhľad budov by mal zvyšovať kvalitu a malebnosť prostredia v centre mesta, výstavba tak musí byť v súlade s okolím.

Nákupné centrum Lohi vyzerá elegantne zo všetkých strán a svojim spôsobom je každá fasáda  hlavnou fasádou. Technické časti, ako napríklad nakladacie priestory a zázemie komerčných budov, často narušujú panorámu mesta. Plán mesta určuje, že parkovanie, nakladanie s odpadmi, skladovanie a technické priestory, spolu s konštrukciami potrebnými na umiestnenie mechanických a elektrických zariadení, nesmú byť súčasťou fasád.

Dizajn prekonal výzvy

„Samozrejme je skvelé vidieť hotovú dokončenú budovu, ktorá bola odovzdaná zákazníkom podľa harmonogramu,“ hovorí Pasi Siikaluoma, výrobný riaditeľ v stavebnej spoločnosti Jatke Oy, po ukončení projektu.

Stavebná spoločnosť Jatke Oy mala hlavnú zodpovednosť za stavebný projekt, ktorý okrem skutočných stavebných prác zahŕňal aj zodpovednosť za projektové práce.

Stavebný projekt začal demoláciou starých budov pochádzajúcich z rôzneho obdobia, pričom so skutočnými stavebnými prácami sa začalo v auguste 2017 a trvali dva roky. Fáza výstavby trvala o niečo viac ako dva roky.

Pasi Siikaluoma vysvetľuje, že logistika v centre mesta si vyžadovala starostlivé plánovanie, pretože v blízkosti budovy nebolo veľa voľného skladovacieho priestoru.

Tvar budovy tiež predstavoval náročnú úlohu. Budova je postavená použitím dlhých nosníkov, ktoré by nebolo možné nainštalovať zo strán budovy. To sa vyriešilo inštaláciou nosníkov z vnútra budovy smerom von. Keďže budova má atypický tvar a v skelete nie sú žiadne pravé uhly, znamenalo to viac práce na mieste pri riešení spojov konštrukcie.

Zaoblená fasáda použitím pravouhlých produktov

Keď sa vrátime k stavbe a zložitosti zaoblenej fasády, za fasádnymi lamelami a podsvietením bola postavená stena zo sendvičových panelov. Výzvou bolo, ako nainštalovať lamely na pravouhlé panely, aby sa vytvorila hladká, zaoblená stena.

„Dokázali sme to zvládnuť vďaka precíznemu plánovaniu. Pre každú väznicu, do ktorej sa lamely kotvili, bol vypracovaný presný inštalačný plán. Na koncoch lamiel sa urobil zvislý diagonálny rez tak, aby zakrivenie nespôsobilo medzeru medzi lamelami,” vysvetľuje Pasi Siikaluoma.

Pre stavebnú spoločnosť Jatke vychádzal tento projekt z jej kompetencií. Pasi Siikaluoma hovorí, že od tohto projektu ich už žiadny typ fasády nevyvedie z konceptu. Je veľmi spokojný s výsledkami projektu aj so spoluprácou s Ruukki.

„Ruukki sa v rámci projektu správala skvele, predajcovia sa skutočne snažili posunúť projekt vpred, nielen predať produkty,“ nadšene uvádza Pasi Siikaluoma.

„Produkty Ruukki sa pri realizácii návrhu ukázali ako zaujímavá voľba. Okrem toho bola asistencia Ruukki a ich znalosti produktov veľkou pomocou pri našom výbere. Poskytovali tiež odborné poradenské služby. Výsledkom bolo presne to, čo bolo dohodnuté,“ dodáva architekt Heikki Käppi, ktorý budovu navrhol.

„Nákupné centrum Lohi sa stalo orientačným bodom a míľnikom mesta Lohja a vyčnieva z radu ostatných budov centra,“ rekapituluje Pasi Siikaluoma z Jatke Oy.