Novinky

Prevádzkové priestory spoločnosti Ekeri v Pedersöre v súlade s procesom výroby

Prínos spoločnosti Ruukki: Oceľová konštrukcia uľahčuje presúvanie veľkých komponentov počas výroby a použitie panelov umožňuje efektívnu a energeticky úspornú výstavbu.

Spoločnosť Ekeri so sídlom v Pedersöre vyrába rámové konštrukcie prívesov a návesov s bočným otváraním. Výhodou prívesov s bočným otváraním je ich použiteľnosť a rýchlosť, pretože na nakladanie a vykladanie sa môžu využiť zadné dvere i dvere na boku. Nosnými trhmi spoločnosti sú severské krajiny, kde sú jej výrobky už štandardom, pričom najsilnejším trhom spoločnosti je Švédsko. Každý týždeň sa vyrobí približne 17 konštrukcií a spoločnosť prevádzkuje aj servisné služby. Ekeri bola založená v roku 1945 a v súčasnosti má okolo 240 zamestnancov.

 

Viac vlastnej výroby, menej cestnej prepravy

Nový výrobný závod spoločnosti Ekeri pri sídle v Pedersöre bol dokončený koncom roka 2018. Ekeri potrebovala nové priestory, pretože namiesto použitia subdodávateľov sa rozhodla vyrábať si podlahy, strechy a steny rámovej konštrukcie svojpomocne. Vlastná výroba je sústredená v závode Pedersöre.

„V praxi to znamená zvýšenie podielu vlastnej výroby vo výrobnom procese. Znamená to tiež, že komponenty sa už nemusia prepravovať automobilovou dopravou zo vzdialenosti stoviek kilometrov“, hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Ekeri Matti Laurila.

Nová výrobná hala má výmeru približne 12 000 metrov štvorcových, čo značí, že by sa do nej zmestilo 1 ½ futbalového ihriska. Spoločnosť Ruukki dodala oceľové rámové konštrukcie budovy, sendvičové panely pre steny, nosné oceľové strešné profily i tepelnú izoláciu a parozábranu strechy. Dodávka Ruukki zahŕňala aj zodpovednosť za návrh obvodových plášťov, t. j. strechy a stien. Použila sa energetická simulácia na identifikáciu najlepšieho možného riešenia, vzorového návrhu a výberu dostupných riešení. Ruukki zodpovedala aj za montáž produktov, ktoré dodala.

 

Tempo návrhu určujú výrobné procesy

Generálny riaditeľ Matti Laurila hovorí, že návrh haly bol založený výlučne na výrobnom procese, t. j. na najlogickejšom spôsobe výroby rámových konštrukcií. Po vyjasnení výrobného procesu bola na jeho základe navrhnutá hala.

„Z hľadiska našej prevádzky je oceľová konštrukcia vynikajúce riešenie a budovu tvorí otvorený priestor bez stĺpov, ktoré by bránili presunom jednotlivých komponentov. Dôležitými kritériami sú pre nás aj vzduchotesnosť budovy a úspora energie“, konštatuje Laurila.

Spoločnosť Ruukki dodala pre budovu oceľovú konštrukciu s rozpätím až 56 metrov.

 

Návrh je základom kvality

Za výstavbu haly zodpovedala stavebná firma Rakennus Nynäs Oy. Rakennus Nynäs má približne 20 zamestnancov a stavia nielen komerčné a výrobné budovy, ale je aj subdodávateľom verejných budov, ktorých dobrým príkladom je nová požiarna stanica a nové výrobné priestory Baltic Yacht v Pietarsaari.

„Základom všetkých našich činností je kvalita, nielen cena. Kvalita vždy zahŕňa i dodržiavanie časového harmonogramu. U nás sa kvalita začína návrhom. Napríklad v prípade projektu Ekeri to znamenalo, že projekty všetkých fáz boli pripravené skôr, ako sme rozbehli prvú etapu“, hovorí generálna riaditeľka Rune Nynäs.

Ani oni nerobia všetko sami, na projekte sa podieľalo približne 10 subdodávateľov. Firma Rakennus Nynäsin mala za úlohu dôsledne riadiť stavebný projekt, ktorý začal 9. novembra 2018. Budova bola dokončená pred termínom 21. decembra toho istého roku.

 

Panely sa rýchlo inštalujú a sú energeticky efektívne

Magnus Storbacka z Rakennus Nynäs bol zodpovedný za stavebný projekt a povedal, že výhodou použitia panelov je, že stavebné práce na energeticky efektívnych budovách môžu prebiehať podľa prísneho časového harmonogramu.

Nová budova musela byť vzduchotesná, aby sa dosiahli úspory nákladov na vykurovanie. Ruukki použila energetickú simuláciu výrobných priestorov vo fáze návrhu s koeficientom úniku vzduchu nastaveným na 1,00 alebo q50=1,0. Koeficient úniku vzduchu udáva množstvo unikajúceho vzduchu v pomere k ploche povrchu plášťa, ktorý zahŕňa prvé podlažie, steny a horné podlažie alebo strechu. Čím menšia je hodnota, tým lepšia je vzduchotesnosť budovy.

 

Optimalizácia prekonala všetky prísľuby

Požadovaná energetická účinnosť priestorov spoločnosti Ekeri bola dosiahnutá zosúladením alebo optimalizáciou hrúbky izolácie v rôznych častiach budovy, aby sa dosiahol dobrý výsledok nákladovo efektívnym spôsobom. Energetická simulácia ukázala, že investovanie do dobrej vzduchotesnosti umožnilo znížiť hrúbku izolácie strechy zo 40 cm na 30 cm a aj napriek tomu dosiahnuť požadovanú úroveň energetickej účinnosti. Optimalizácia identifikuje nákladovo najefektívnejšiu kombináciu na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku rozumným spôsobom.

Spoločnosť Cramo vykonala merania vzduchotesnosti výrobných priestorov v súlade s normou SFS-EN-13829. Merania sa uskutočnili 11. decembra a preukázali úniky vzduchu q50 = 0,7. Výsledky meraní boli ešte lepšie ako cieľový ukazovateľ 1,0.

 

Profesionalita na celej čiare

„Ruukki odviedla na projekte vynikajúcu prácu. Už od počiatku sme si všimli, že pracujeme s firmou, ktorá je zvyknutá na veľké projekty. Kvalita bola na vysokej úrovni a napríklad všetky skrutky oceľovej konštrukcie boli presne zarovnané s otvormi, ktoré pre nich boli navŕtané. Takisto boli dochvíľne aj všetky dodávky. Ďalším faktorom úspechu bola skutočnosť, že spoločnosť Ekeri je dokonalý zákazník, ktorý vedel, čo robí a čo požaduje“, nadšene konštatuje Magnus Storbacka.

„Budova bola dokončená podľa harmonogramu a cieľov. A čo je najdôležitejšie, všetko fungovalo tak, ako malo, potvrdzuje generálny riaditeľ firmy Ekeri Matti Laurila.