Novinky

Cor-Ten dodáva Majåkerskolan odlišný vzhľad

Škola Majåkerskolan v Lidköping vo Švédsku, dokončená v roku 2017, je miesto, kde môžu žiaci dokončiť prvých šesť rokov svojho vzdelávania. Nová škola bola postavená na tom istom mieste, kde stála predchádzajúca, ktorá bola zbúraná z dôvodu havarijného stavu. Na fasádu boli použité fasádne kazety Liberta Cor-Ten dodané spoločnosťou Ruukki.

Za projekt školy Majåkerskolan boli zodpovední architekti z Linkarkitektur a stavebné kritériá stanovilo mesto Lidköping. Škola mala byť prostredím pre vzdelávanie založeným na funkčnosti. Cieľom bolo vytvoriť školu so vzdelávacím prostredím, ktoré by podporovalo udržateľné využívanie tak na individuálnej, ako aj spoločenskej úrovni.

Dizajn založený na výskume

Škola Majåkerskolan má okrem tried aj jedáleň a vlastnú kuchyňu, školské zdravotnícke zariadenia a športovú halu so šatňami. Škola sa môže pochváliť príjemným, kreatívnym a flexibilným prostredím pre vzdelávanie, ktoré žiakov motivuje k novým prístupom k mysleniu a konaniu.

Architektka Sofia Lilja z Linkarkitektur hovorí, že pri projektovaní školy využili koncept návrhu založený na faktoch (evidence-based design – EBD). EBD je multidisciplinárny prístup založený na výskume toho, ako fyzický priestor ovplyvňuje ľudí. Napríklad, príroda ľudí upokojuje a znižuje stres. Preto boli uprednostnené dizajnové riešenia, pri ktorých je možné začleniť prírodu do budovy. Okrem toho boli hodnotené kritériá ako svetlo, zvuk, vzduch a farby.

Prednosť má životné prostredie a multifunkčnosť

Požiadavka samosprávy Lidköping bola, aby budova školy spĺňala kritériá Švédskej rady pre zelené budovy na „striebornej“ úrovni. Toto ovplyvnilo dizajn v tom zmysle, že pre budovu boli zvolené stavebné materiály šetrné k životnému prostrediu a navrhnuté tak, aby využívali denné svetlo a šetrili energiu. A nielen to, materiály museli byť recyklovateľné.

Pri projektovaní sa zohľadnilo aj viacúčelové využitie priestorov. Napríklad, športová hala je oddelená od ostatných priestorov, takže ju možno využívať aj mimo vyučovania.

Väčšia voľnosť pri výbere fasády

Mesto nemalo žiadne špecifické pokyny alebo požiadavky pre návrh fasády.

„Škola je v srdci obytnej štvrte, v ktorej sa nachádzajú staré budovy vrátane kostola. Chceli sme vytvoriť mestskú budovu, ktorá by kontrastovala s celkovým vzhľadom oblasti,“ hovorí Sofia Lilja.

Sofia Lilja poznamenáva, že ľudia v stavebníctve boli voľbou Cor-Ten skutočne nadšení.

„Myslím si, že Cor-Ten je vynikajúci fasádny materiál, pretože je jedinečný a odolný a zvýrazňuje samotný dizajn budovy školy. Dodáva vzhľadu budovy požadovaný kontrast,“ hovorí Sofia Lilja.

Sofia Lilja si všimla, že do hrdzava sfarbený materiál je vhodný pre mnoho rôznych typov budov. Je to teplý, prírodný a živý produkt. Cor-Ten okrem toho vytvára silný kontrast k svetlým prvkom, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s požiadavkami na prístupnosť napríklad pri vchodoch. Jasné kontrasty sú dôležité pre každého, najmä pre ľudí so zníženou schopnosťou orientovať sa.

„Fasáda budovy sa vyznačuje jemnými kontrastmi. Cor-Ten prináša pocit tepla, úseky, kde je použitá tehla zasa pôsobia chladnejšie a povrch kovových častí sa zdá byť temný. Majåkerskolan je veľkým úspechom, a ja som týmto výsledkom nadšená,“ hovorí Sofia Lilja.