Novinky

Vynovené priestory univerzity LUT v Lappeenranta inšpirujú k spolupráci

Cor-Ten použitý na fasáde vzdáva česť časom minulým

Univerzita LUT, teda Technická univerzita Lappeenranta-Lahti, je vedecká univerzita, ktorá sa špecializuje na technický a ekonomický výskum a vzdelávanie. V Lappeenranta pôsobí v jednej budove Univerzita aplikovaných vied i Technická univerzita. Srdcom tejto inštitúcie je už od sedemdesiatych rokov minulého storočia hlavná budova, ktorá prešla, počas kompletnej rekonštrukcie, v rokoch 2016 - 2018 znovuzrodením.

„V rámci komplexnej opravy bola zachovaná len konštrukcia budovy. Upravované a rozširované boli aj jednotlivé priestory. Súčasťou generálnej renovácie bola rovnako aj fasáda“, hovorí architektka Piia Viitanen z firmy Aihio Arkkitehdit v Tampere. Piia Viitanen riadila architektonický návrh.

Na fasádu zrekonštruovanej hlavnej budovy Univerzity LUT dodala Ruukki fasádne kazety Cor-Ten.

Nové s rešpektom k starému

Upustením od prísne 3-5 vrstvovej konštrukcie sa budova prispôsobila novému tisícročiu. Priestory budovy sa teraz líšia výškou a stavba, ktorej dominovali chodby sa vyvinula do rozmanitejších objektov. Budova má teraz prirodzené miesta na stretávanie sa ľudí, podobne ako mestá majú trhoviská.

Poloha budovy a prírodné prvky boli prenesené do interiéru otvorením výhľadu na jazero Saimaa, ktoré je nepochybne perlou tejto oblasti.

„Kompletnou rekonštrukciou sa spravidla dosiahnu veľké veci. V zdravých lokalitách je, z ekonomického ako aj ekologického hľadiska, komplexná oprava rozumnejšia alternatíva, ako demolácia a nová výstavba“, hovorí Piia Viitanen.

Nie pre formu, ale kvôli užívaniu

Budova bola navrhnutá pre jej užívateľov. Na spoločných plánovacích poradách, konaných každý druhý týždeň, sa zúčastňovali študenti i pracovníci fakulty.

Piia Viitanen vysvetľuje, že hlavnou myšlienkou bolo vybudovať ekologicky trvalo udržateľný univerzitný komplex, kde sa vzájomne podporujú duch komunity a aktivity a podnecuje sa kreativita. A toto je zároveň najvyšší cieľ tejto inštitúcie. Budova to nie sú len steny, stropy, podlahy a ďalšie konštrukcie, je to miesto, ktoré spája múdrych ľudí, aby sa delili o vedomosti a tvorili nové veci.

„Kritériom funkčnosti bola všestranná využiteľnosť priestorov. Piia Viitanen opisuje univerzálnosť budovy v praxi: napríklad laboratórne priestory boli skonštruované tak, aby ich mohli rovnako využívať študenti z Univerzity aplikovaných vied i študenti Technickej univerzity. Ďalším príkladom je jedáleň, ktorú je možné, po skončení stravovania, využiť na rôzne iné účely“.

Použité materiály a riešenia dodávajú budove ekologický charakter. V budove je použité drevo, ide o stavbu s nízkymi nákladmi na teplo, so solárnymi panelmi na streche a niektoré koberce a rohože boli utkané z použitých rybárskych sietí.

Cor-Ten v spojení so starým

Čiastočne zrekonštruovaná fasáda budovy odhalila pôvodný tehlový obklad. Ako nový fasádny materiál boli použité fasádne kazety Cor-Ten dodané spoločnosťou Ruukki. Fasádny materiál bol vybraný z niekoľkých rôznych možností v snahe dosiahnuť nápadný vzhľad.

„Cor-Ten je autentický a výrazný materiál, ktorý sa na túto budovu výborne hodí. Jeho použitím sme si uctili starý, pôvodný obklad budovy z červenej tehly. K starému sme pridali nové a naozaj moderné, nesnažiac sa napodobňovať starý materiál ani jeho vzhľad“, hovorí Piia Viitanen.

Piia Viitanen si myslí, že Cor-Ten je skvelý materiál pre rekonštrukcie. Veľmi dobre sa hodí k tehlám a betónu. Ide tiež o ekologickú alternatívu, pretože jeho povrch si v priebehu rokov nevyžaduje žiadnu úpravu ani údržbu.

„Cor-Ten je môj obľúbený materiál, ktorý sa mení, získava patinu a krásnie, a umožňuje dosiahnuť veľmi pekné detaily. Zvyšuje hodnotu budovy“, pochvalne hodnotí Piia Viitanen.

Vzhľad materiálu Cor-Ten pokračuje aj vo vnútri budovy, pretože tím vedený Piiou Viitanen bol poverený aj návrhom nábytku, v ktorom meď reprezentuje ducha Cor-Tenu.

Čas na projektovanie bez limitov na detaily

Kazety Cor-Ten na hlavnej budove Univerzity LUT boli individuálne dotvorené 35 rôznymi detailmi. Architektka Piia Viitanen konštatuje, že výsledok bol dosiahnutý vďaka úspešnej spolupráci.

„Som veľmi spokojná s podporou zo strany Ruukki, ktorá nám značne uľahčila našu prácu“, konštatuje Piia Viitanen a s vďačnosťou pokračuje:

„A čo je na celej veci to najlepšie? Spokojnosť užívateľov budovy. Počula som študentov rozprávať, aké úžasné priestory dostali. Z takejto priamej spätnej väzby mám veľkú radosť“.