Novinky

Litovská zdravotnícka spoločnosť Armila investuje do kvalitných priestorov

Koncom roku 2018 sa litovská spoločnosť Armila presťahovala do nových kancelárskych a skladových priestorov, asi 13 kilometrov od centra hlavného mesta Vilnius. V novej budove sa nachádza centrála a logistické centrum. Armila UAB je distribútorom liekov a zdravotníckych výrobkov a dcérskou spoločnosťou medzinárodného koncernu Walgreens Boots Alliance.

„Potrebovali sme viac priestoru pre rozvoj nášho podnikania a na rozšírenie aktivít o nové služby. Viaceré farmaceutické spoločnosti u nás outsourcovali všetky svoje veľkoobchodné aktivity v Pobaltí,“ hovorí Remigijus Mielinis, generálny riaditeľ spoločnosti Armila.

Striktne regulovaný sektor

Vo farmaceutickom sektore nemôže byť nič ponechané na náhodu. Všetky naše činnosti sa podriaďujú požiadavkám na liekovú bezpečnosť, ktorá mala vplyv aj na návrh novej budovy spoločnosti Armila. Lieky kladú špecifické požiadavky na skladovanie, vrátane kontrolovanej teploty miestnosti a chladenia. V logistickej hale sa napríklad musí vždy udržiavať teplota v rozsahu 15°C - 25°C. Lieky, ktoré si vyžadujú skladovanie v chlade, by sa mali uchovávať v samostatnom priestore s teplotou 2°C - 8°C. Horľavé a omamné látky sú špecifické, majú vlastné požiadavky, a tak si tiež vyžadujú separátne skladovacie priestory.

Nová budova spoločnosti Armila bola navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky noriem TAPA, ktoré zabezpečujú bezpečnosť v reťazci skladovania, prepravy a distribúcie produktov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo musela byť medzi logistickou halou a kanceláriami postavená pevná protipožiarna priečka namiesto sklenenej steny.

„Návrh budovy bol zameraný aj na racionálne funkcie, či už ide o zberné trasy liekov alebo umiestnenie kancelárskych priestorov oproti sebe. Proces návrhu tak trval viac ako štyri mesiace“, povedal Remigijus Mielinis.

Vzhľad budovy bol v súlade s vizuálnymi zásadami z centrály v Londýne.

Budova s kvalitnými produktmi spĺňajúcimi kritériá

Skúšky vzduchotesnosti novej logistickej haly priniesli výsledok <0,21. Ruukki dodala energy panely pre steny budovy a nosné strešné profily. Povilas Korsakas, riaditeľ spoločnosti Construction One, ktorý bol zodpovedný za návrh budovy a výstavbu hovorí, že panely a nosné konštrukcie Ruukki presne zodpovedajú svojmu účelu a spĺňajú všetky náročné kritériá.

„Produkty spoločnosti Ruukki nám umožnili splniť požiadavky na energetickú hospodárnosť. Zabezpečujú tiež stabilnú teplotu vo vnútri budovy, spevňujú konštrukcie a spĺňajú požiadavky požiarnej bezpečnosti“, dodáva Povilas Korsakas.

 Dobrý konečný výsledok s bonusom

Generálny riaditeľ spoločnosti Armila Remigijus Mielinis i projektový manažér stavby Povilas Korsakas sú presvedčení, že Ruukki zrealizovala svoju časť veľmi úspešne.

„Úspech spoločnosti Ruukki spočíva v kombinácii kvalitných produktov a náležitých služieb“, poznamenáva generálny riaditeľ Remigijus Mielinis.

„Ruukki nám poskytla výbornú technickú podporu a podrobný plán umiestnenia panelov na steny“, dodáva Povilas Korsakas.

Dokončenie nových priestorov na hlavnej ceste A14 znamenalo aj posilnenie mena Armila ako spoločnosti. Remigijus Mielinis hovorí: 

„Ľudia si nás všimli a pôsobivé kancelárie nám napríklad uľahčili nábor pracovníkov. Na voľné pracovné miesto účtovníka sa prihlásil rekordný počet kvalifikovaných uchádzačov. Nikdy by nás, v štádiu návrhu, nenapadlo, že by naše nové priestory mohli mať až takýto dopad“.