Novinky

Spoločnosť ruukki sa podpísala pod víziu dekarbonizácie v stavebníctve

Spoločnosť Ruukki Construction podporuje víziu Svetovej rady pre ekologické budovy, podľa ktorej by sa do roku 2050 mala dosiahnuť uhlíkovo neutrálna výstavba. Súčasťou podujatí Svetového týždňa zelených budov, ktorý trvá od 23. do 29. septembra, je apelovať na celý stavebný priemysel.

Budovy majú väčšiu možnosť znižovať uhlíkové emisie než, napríklad, doprava. V celosvetovom meradle sú budovy zodpovedné za asi 39% všetkých emisií oxidu uhličitého súvisiacich s energiou. 

Približne 30 % z tohto podielu pochádza z výroby stavebných materiálov a stavebných prác a 70 % z používania budov, napr. z vykurovania.

V správe WGBC sa stanovenie uhlíkovej neutrality zameriava na celý životný cyklus budovy, od výroby vstupných materiálov cez fázu používania, až po demoláciu budovy a opätovné použitie a recykláciu stavebných komponentov. Ruukki dlhodobo podporuje prístup z pohľadu životného cyklu. Malá investícia do kvality produktov môže významne znížiť spotrebu energie vo fáze používania, predĺžiť intervaly údržby alebo zlepšiť možnosti opätovného použitia komponentov, či recykláciu materiálu.

Spoločnosť Ruukki sa pevne zaviazala k novým, ekologickým inováciám v budúcnosti. Mnoho aktivít Ruukki Construction je zameraných na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť:
 

Vstupné materiály a výroba

Približne 20 – 30 % vstupných materiálov SSAB, materskej spoločnosti Ruukki, tvorí recyklovaná oceľ. Ambicióznym cieľom spoločnosti SSAB je ukončiť výrobu ocele založenej na uhlíku a nahradiť ju procesom na báze vodíka, a to do roku 2045. Métou je zredukovať emisie CO2 o 25 % do roku 2025 a úplne ich eliminovať do roku 2045.

Používanie recyklovaných materiálov je významné aj pre konečné produkty spoločnosti Ruukki. Napríklad, viac ako 70 % materiálu použitého v izolácii zo sklenenej vlny pre sendvičové panely je recyklovaného.

Šetrnosť k životnému prostrediu bola rozšírená aj na povrchové úpravy. Pri výrobe náterov GreenCoat pre strechy a fasády Ruukki bol značný podiel ropných produktov nahradený repkovým olejom. Vysoko kvalitné povrchové úpravy sa používajú pre výrobu produktov s dlhou životnosťou, zaručujúc výkonnosť produktu v premenlivých podmienkach a umožňujúc jeho opätovné použitie.
 

Preprava

V Ruukki Construction sú dodávky stavebných produktov navrhnuté tak, aby bola ich preprava čo najefektívnejšia. Znamená to, že vozidlá jazdia plne naložené a na spiatočnej ceste privážajú vstupné materiály späť do závodu. Znižuje sa tým počet jázd, obmedzuje sa počet najazdených kilometrov a zvyšuje sa efektívnosť.

Oceľové výrobky sa dajú prepravovať účinnejšie než iné podobné produkty, výsledkom čoho je zníženie emisií oxidu uhličitého. Ako príklad si vezmime rodinný dom so strechou 150 metrov štvorcových. Oceľová strešná krytina váži približne 5 kg na meter štvorcový, zatiaľ čo zodpovedajúca keramická krytina váži 40 kg na meter štvorcový. Nákladné vozidlo s nosnosťou 20 ton môže naložiť oceľovú strešnú krytinu na približne 27 domov. Naopak, na prepravu zodpovedajúcej keramickej krytiny, na 27 takýchto domov, by sme potrebovali 8 nákladných vozidiel.
 

Energetická účinnosť

Čo sa týka stavebných produktov, sendvičové panely Ruukki umožňujú, okrem toho, že vynikajú izolačnými vlastnosťami, vynikajúcu vzduchotesnosť celých budov, výsledkom čoho sú úspory nákladov na vykurovanie aj chladenie. Sendvičové panely sa zvyčajne používajú na veľké priemyselné a logistické budovy, kde sa dajú dosiahnuť významné zníženia emisií.

Navyše, určitú časť spotrebovanej energie v budove môžu generovať fotovoltaické riešenia integrované do fasády, a tak znížiť uhlíkovú stopu budovy počas jej používania.
 

Opätovné použitie a recyklácia

Aj produkty s dlhou životnosťou raz doslúžia. Okrem dlhej životnosti sa R&D zameriava na opätovné použitie výrobkov a recykláciu materiálov po ukončení životnosti budovy. Oceľové časti sa dajú vždy 100 % recyklovať.