Novinky

Certifikát FM Approvals pre sendvičové panely Ruukki vyrábané v Oborniki Wlkp.

Vzhľadom na čoraz prísnejšie stavebné bezpečnostné normy, investori očakávajú v súčasnosti vysoko spoľahlivé riešenia zaručujúce ochranu života a majetku. Od výrobcov stavebných materiálov sa vyžadujú prísnejšie skúšky produktov a zvyšovanie ich parametrov. Len niekoľko  výrobcov sendvičových panelov dokáže zaručiť najvyššiu úroveň bezpečnosti potvrdenú americkou organizáciou FM Approvals. S hrdosťou vám oznamujeme, že sendvičové panely spoločnosti Ruukki s X-PIR jadrom a s jadrom z minerálnej vlny, vyrábané v závode Oborniki vo Veľkopoľskom vojvodstve, získali globálnu certifikáciu od FM Approvals.  

Naše panely boli certifikované vo viacstupňovom procese. Po úvodnom audite v závode spoločnosti Ruukki nasledovala ďalšia fáza, ktorá zahŕňala komplexné skúšky požiarnej odolnosti a pevnosti sendvičových panelov v Spojených štátoch. Skúšky požiarnej bezpečnosti sa vykonávajú vo veľkom meradle, s cieľom vyhodnotiť horľavosť elementov obvodového plášťa v podmienkach skutočného požiaru, na rozdiel od skúšok podľa CE noriem vykonávaných len na vzorkách s malými laboratórnymi rozmermi. Skúšky v laboratóriách FM Approvals spočívajú v simulácii skutočných nebezpečenstiev, ako je požiar a hurikán, ktorým môže byť budova zo sendvičových panelov vystavená. Účelom vykonávaných skúšok je overiť faktickú schopnosť sendvičových panelových priečok odolávať týmto drsným scenárom. Pozitívne výsledky všetkých skúšok potvrdzuje certifikát FM pre daný stavebný výrobok.   

Výsledky požiarnych a pevnostných skúšok dopadli pre Ruukki veľmi dobre a sú vysoko konkurenčné oproti iným výrobcom sendvičových panelov. Certifikát vydaný podľa noriem 4880 a 4881 umožňuje použiť panely ako vnútorné priečky (steny a stropy) i ako vonkajšie steny v súlade s požiadavkami FM Approvals. 

Panelom Ruukki bol priznaný najširší možný rozsah použitia, bez obmedzenia prípustnej výšky budovy. Okrem toho, naše sendvičové panely navrhnuté pre vonkajšie steny umožňujú, na rozdiel od konkurenčných riešení, väčšie rozpony a odolávajú vysokým zaťaženiam spôsobeným tlakom vetra a saním, ktoré sú s tým spojené. 

Certifikát FM Approvals pre stavebné výrobky potrebuje investor alebo vlastník nehnuteľnosti pre získanie poistenia podľa FM noriem. Certifikáty FM Approvals pre produkty a služby udeľuje najväčšia poisťovňa na svete – americká poisťovacia spoločnosť FM Global. Uplatňovanie takýchto certifikovaných produktov a služieb významne prispieva k minimalizácii rizika škôd, ako napr. zničenie budovy a narušenie prevádzky. Platnosť certifikátu FM sa prehodnocuje pravidelnými auditmi výrobných prevádzok zameranými na potvrdenie dodržiavania noriem kvality.  

Už čoskoro zverejníme certifikát FM, ako aj príslušné informácie, na našich webových stránkach a v marketingových materiáloch. Aj balenie panelov, pre ktoré platí tento certifikát, bude obsahovať správne štítky. 

Ďalšie informácie získate u obchodných zástupcov spoločnosti Ruukki
Read more about Ruukki's sandwich panels.