Primo-main_1920

Produktové novinky!

Návrh opláštenia budov už viac neznamená obmedzenia, ale skôr príležitosti. Uvedením Ruukki® Primo na trh mení Ruukki budúcnosť moderného opláštenia.

Prečítajte si viac o Ruukki® Primo

Produkty a služby pre udržateľnú výstavbu

Vyrábame udržateľné oceľové produkty pre steny a strechy. Okrem toho ponúkame partnerom a zákazníkom projekčné služby a službu optimalizácie produktov. 

Naše produkty sú určené najmä pre logistické centrá, komerčné, priemyselné a kancelárske budovy, či športové haly a arény. 

Najnovšie príspevky do blogu

Vždy zaujímavý Cor-Ten®

COVID19 mal dopad na stavebníctvo, ale nie tak závažný, ako na odvetvie služieb. Dodávatelia fasád sú stále pracovne vyťažení a vyzerá to tak, že v lete to nebude vyzerať inak. Leto je pre toto odvetvie vrcholnou sezónou a zmluvy sa uzatvárajú už teraz. 

Volalo mi veľa zákazníkov a dostal som veľa otázok týkajúcich sa rôznych materiálov, ich správania, a samozrejme, tých o cenovej úrovni. Bolo zaujímavé, že informácie o materiáloch ako titánzinok, meď, eloxovaný hliník a Cor-Ten® sa dostali k tým správnym osobách, ktoré robia rozhodnutia, a ktoré schválil použitie týchto jedinečných materiálov pre rôzne projekty. Za týmto trendom by mohol byť faktor trvalej udržateľnosti. Mnohé z uvedených kovových materiálov majú životnosť viac ako 100 rokov.

Ak mám zo zoznamu vybrať jeden materiál, bude to Cor-Ten®. Je to doteraz najviac preferovaný materiál.

Samotný Cor-Ten® je v našej ponuke už dlho a jeho výroba má mnohoročnú históriu. ALE, koľkí z nás poznajú pozadie a podrobnosti tohto mystického patinovaného zázraku? 

Bol inovovaný a patentovaný spoločnosťou US steel v roku 1933, ako mimoriadne mechanicky odolný materiál, primárne určený na použitie v železničných násypkách, na manipuláciu s ťažkými nákladmi [1]. Kontrolovaná korózia, pre ktorú je tento materiál najznámejší, bola vítanou výhodou objavenou veľmi skoro, čo viedlo USS k ochrannej známke Cor-Ten® [1]. Ako Fín som hrdý na to, že jednu z prvých slávnych fasád vyrobených z Cor-Ten® navrhol fínsky architekt Eero Saarinen. Projekt bol realizovaný v šesťdesiatych rokoch pre ústredie John Deere v Illinois, USA. Je to dobrý príklad aj z hľadiska udržateľnosti, pretože je to stále centrála spoločnosti s pôvodnou Cor-Ten® fasádou!

Životnosť budovy je výsledkom vhodného podrobného plánovania a správne prevedenej montáže. Pri navrhovaní alebo inštalácii materiálu Cor-Ten® musíte vziať do úvahy viacero charakteristík. Uvádzam niekoľko skutočností súvisiacich s materiálom, ktoré boli často predmetom otázok.

 

O oceli Cor-Ten®

Oceľ Cor-Ten® má zvýšenú schopnosť odolávať atmosférickej korózii. Táto vlastnosť súvisí so starostlivo vyvinutým a vybraným zložením ocele, s určitou akosťou ocele a chemickým zložením legujúcich prvkov ako meď, chróm, nikel a fosfor. Výsledkom je vrstva oxidu na povrchu ocele, t.j. patina. Vrstva patiny zostáva za normálnych atmosférických podmienok plne nepriepustnou a trvácnou ochrannou vrstvou, ktorá zabraňuje ďalšej korózii, a tým obmedzuje stratu hrúbky ocele.

Na základe 32-ročnej štúdie, ktorú vypracovalo fínske Technické výskumné centrum VTT [2], úbytok materiálu Cor-ten® bol iba 70µm (čo znamená 0,07mm)!

Špeciálna pozornosť sa vyžaduje pri prekrývaní Cor-Ten® kaziet/ocele! Voda a vlhkosť veľmi ľahko prenikajú medzi prekrývajúce sa oceľové plechy na fasáde. V škárach korózia rýchlo spotrebúva kyslík nachádzajúci sa vo vode. Tým vzniká prostredie korózie s nízkym obsahom kyslíka, v ktorom sa vytvára korózia trhlín (štrbinová korózia). Štrbinová korózia je lokálna forma korózie s oveľa vyššou mierou korózie než obyčajná korózia. Na základe laboratórnych štúdií Cor-Ten®, bola rýchlosť štrbinovej korózie 10-krát vyššia ako bežnej korózie. V praxi to znamená stratu materiálu 1,2 mm pri 60 ročnej životnosti, pričom všeobecne použitá hrúbka materiálu Cor-Ten® pri fasádach je 1,0 – 1,5 mm. To je dôvod, prečo je potrebné oceľ Cor-Ten® oddeliť od iných materiálov, napríklad gumeným tesnením EPDM (viď obrázok nižšie).

Obrázok ilustruje prekrytie na vodorovnom spoji kazety s tesnením EPDM a bez neho.

 

Nižšie je obrázok z projektu, kde musí byť obklad po 3 rokoch preinštalovaný. Dôvodom je nesprávne prevedená montáž. Bol tam nedostatok EPDM tesnenia, alebo chýbalo úplne. Nestačí len gumené tesnenie na podložke skrutky, je potrebný predovšetkým dostatočne veľký otvor umožňujúci pohyb počas teplotných rozdielov. Dodávame všetko potrebné príslušenstvo a vieme vyrobiť produkty s preddierovanými otvormi v správnej veľkosti a s primeraným umiestnením, a samozrejme spojovací materiál s náležitou veľkosťou podložky. Ak je obklad namontovaný správne, ochranná vrstva oxidu ostatne nedotknutá a pod plášťom sa objavia minimálne škvrny od hdrze.

 

Cor-Ten® je dodávaný surový, pokrytý dočasným ochranným olejom/voskom na báze vody. Dôvodom je ochrana materiálu počas dodávky, ktorá sa za dažďa stráca. Ak sa však táto vrstva očistí na stavbe pred inštaláciou, oxidačný proces sa dostaví oveľa skôr a Cor-Ten® získa svoj hladký, pevný a vyvážený vzhľad rýchlejšie. Ďalším benefitom prečo očistiť povrch a odstrániť ochranný olej/vosk je minimalizácia úrovne hrdzavých častíc, ktoré pri vystavení dažďu stekajú spolu s olejom/voskom dole po fasáde.

Dosiahnutie konečnej vrstvy patiny trvá 12 až 24 mesiacov (viď obrázok nižšie). Doba potrebná na vytvorenie patiny závisí od lokality a poveternostných podmienok. Patinovanie potrebuje cykly, pri ktorých sa oceľ zvlhčuje a suší.

V prípade použitia Cor-Ten® v interiéri je potrebné ho buď očistiť od dočasnej ochrannej vrstvy a na určitý čas vystaviť vonkajším podmienkam alebo ošetriť špeciálnym prípravkom pre urýchlenie oxidačného procesu neprirodzenou cestou.

Na trhu sú rôzne druhy povetenostných ocelí. V SSAB vyrábame pôvodnú poveternostnú oceľ. Cor-Ten® na základe Európskej licencie a zodpovedajúcim spôsobom označujeme tovar v našej výrobe. Iné typy poveternostnej ocele, ako napríklad celá séria S355W, NIE je Cor-Ten®, preto nemajú označenie.

V počiatočných fázach tvorby patiny na oceli sa v odvádzanej vode rozpúšťa hrdza, ktorá môže zafarbiť iné materiály. Doporučuje sa preto odvádzať hrdzavú odpadovú vodu preč od iných častí fasády. Škvrny sa dajú odstrániť z hliníka, ale z betónu a iných poréznych materiálov sa budú odstraňovať iba veľmi ťažko.

Okrem toho, neustály kontakt s vodou urýchľuje úbytok materiálu. Preto sa materiál Cor-Ten® neodporúča pre odkvapové systémy.

Pre oceľ Cor-Ten® valcovanú za studena (hrúbka do 4 mm) nie je k dispozícii Prehlásenie o vlastnostiach (označenie CE), pretože neexistuje harmonizovaná norma EN.

 

[1] = Wikipedia, History of Cor-Ten® steel
[2] = Správa VTT: VTT-CR-05247-14, Säänkestävien teräslevyjen korroosiotutkimus v. 2014, Leena Carpen

 

 

 

Nájdete nás na sociálnych sieťach

youtube-logo-h36

Novinky