Ponuka udržateľnosti

Našim zákazníkom vieme pomôcť s energetickou úspornosťou, obnoviteľnými zdojmi energie, uhlíkovou stopou, certifikačným systémom nehnuteľností, či chemickým zložením našich produktov.

Spotreba energie pri používaní budov

Naše riešenia pre opláštenia budov boli vyvinuté tak, aby poskytovali čo najvyššiu energetickú účinnosť. Unikátny koncept Ruukki energy panelov používa dynamické simulačné nástroje, ktoré pomáhajú našim zákazníkom nájsť optimálnu rovnováhu medzi investičnými nákladmi a energetickou účinnosťou prostredníctvom tepelnej odolnosti a vzduchotesnosti opláštenia. 
embodied-energy-in-structures

Energia spočívajúca v konštrukciách 

Ako odozvu zabezpečujeme štrukturálnu optimalizáciu našich služieb vo vzťahu k dodávkam rámových a mostových konštrukcií. Táto služba často redukuje podiel energie spočívajúcej v konštrukciách a znižuje tak náklady na materiál. Použitie odolnejších ocelí vo vhodných častiach môže výrazne znížiť množstvo energie spočívajúcej v oceľovej konštrukcii.

Náš life panel využíva iný prístup k rovnakému problému, a to pomocou čo najvyššieho obsahu recyklovaného materiálu pri výrobe týchto panelov. Tým sa v porovnaní s tradičnými panelmi znižuje množstvo neobnoviteľných materiálov použitých na výrobu až do 85 % a energie až do 40 %.  

Zníženie dopadov budov na životné prostredie pomocou systémov LEED a BREEAM

Enviromentálne certifikačné systémy LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) a BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) boli vytvorené na podporu budovania ekologických budov s vysokým zhodnocovaním zdrojov. 

Vzhľadom k tomu, že stavebné výrobky ako také nedokážu získať body, ponúkame relevantné údaje o produktoch a inštrukcie, ako môžu naše riešenia pomôcť zákazníkom dosiahnuť vysoké ohodnotenia.

Viac o BREEAM kreditoch vzťahujúcich sa na oceľové výrobky
Viac o LEED kreditoch aplikovateľných na oceľové produkty

Chemické zloženie

Hľadáte udržateľné stavebné materiály? Také, ktoré zároveň ponúkajú vyššiu výkonnosť? 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S PATENTOVANOU TECHNOLÓGIOU BT

Pre väčšinu našich produktov používame oceľ s farebnou povrchovou úpravou GreenCoat. GreenCoat je povrchová úprava na báze Bio Technológie (BT), kde je podstatná časť tradičných fosílnych olejov nahradená švédskym repkovým olejom. GreenCoat produkty sú vysoko odolné voči korózii, UV žiareniu i poškriabaniu. Staviteľom tak poskytujú ľahký materiál, s ktorým sa jednoducho pracuje i pri teplote do -15°C.

Viac o povrchovej úprave GreenCoat

GreenCoat-logo-w276

Nepretržite monitorujeme zoznam látok SVHC (Substance of Very High Concern – látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) a v prípade potreby budeme našich zákazníkov infomovať o ich výskyte v našich produktoch. Na všetky naše výrobky sa vzťahuje vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach produktu (EPD), v ktorom sú uvedené chemické údaje podľa jednotlivých zložiek.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spoločnosťou Ruukki a s nariadením REACH, prosím kontaktujte vášho lokálneho predajcu.

Vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach produktov

Ruukki vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach produktov potvrdzujú environmentálny prínos pri používaní výrobkov Ruukki.

SúborTypeVeľkosťNahranéStiahnuť
EPD Norway-Welded-and-coated-trusses-and-beams-made-of-cold-formed-structural-tubes-and-sectionsPDF2,92 MB08 9, 2016 Stiahnuť
EPD Norway-Welded-and-coated-sections-trusses-and-beams-made-of-hot-rolled-plate-sheet-and-coilPDF3,35 MB08 9, 2016 Stiahnuť
Ruukki-Light-weight-sandwich-element-systemPDF5,97 MB05 5, 2016 Stiahnuť