Inovatívna bezpečnosť

Naším cieľom je presadzovať bezpečnosť a prostredie bez nehôd, od dodávateľa cez výrobu, až ku koncovému zákazníkovi. Náš záväzok voči bezpečnosti sa prejavuje prostredníctvom nášho konania: Všetky naše produkty sú navrhnuté pre bezpečnú výrobu, montáž a koncové použitie. Naším zámerom je rásť spolu s našimi partnermi a stať sa svetovým lídrom v bezpečnosti.

safe-materials-and-components

Bezpečné materiály a komponenty

Používanie našich materiálov je bezpečné. Ich neustály vývoj, monitorovanie a skúšanie vedie k minimalizácii zdravotných a bezpečnostných rizík. S našimi zákazníkmi otvorene hovoríme o správnom používaní a obsahu materiálov použitých v našich produktoch. 

Viac o bezpečnosti materiálov

accident-free-isntallation

Inštalácia bez nehôd 

Prefabrikované stenové prvky a sendvičové panely sa montujú rýchlejšie a bezpečnejšie. Na stavenisku je potrebných menej pracovných síl. Zároveň poskytuje bezpečnostné riešenia integrované vo výrobku a príslušenstvo na zlepšenie bezpečnosti pri montáži. 

Viac o montáži bez nehôd


end-user-safety

Bezpečnosť koncového používateľa 

Prvotriedny materiál a výbava, účinné a efektívne využitie priestoru, riešenia na zlepšenie viditeľnosti, ako aj optimálne umiestnenie ovládačov, sú základom bezpečnosti koncového používateľa v našich kabínach. 

Montáž našich striech je bezpečná. Naše strechy sú nenáročné na údržbu. Na streche od Ruukki nemusíte byť často, ale ak náhodou potrebujete vyjsť hore, naše strešné riešenia vám umožnia dostať sa tam a pracovať bez zbytočného rizika. 

Riziko vzniku požiaru je v každej budove. Dizajn nášho sendvičového panela umožňuje vytvárať konštrukcie s vysokou odolnosťou proti požiaru, spĺňajúc najprísnejšie protipožiarne požiadavky.